Yrittäjävaliokunta

Yrittäjävaliokunta suunnittelee ja toteuttaa ammatinharjoittajille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville liiton jäsenille palveluja.

Valiokunta suunnittelee jäsenistölle edullista koulutusta sekä yrittäjätapaamisia liiton yleisten tilaisuuksien yhteydessä. Se toimii linkkinä yrittäjien ja liiton välillä. Yrittäjiä koskevia kyselyjä ja ehdotuksia ottaa liitossa vastaan juristi, AA, VT, OTL Esa Schön, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi.

Yrittäjävaliokunta


Halinen Ilmari, Oy Agop Ltd
Kurunmäki Seija, Kuule Oy
Lundström Herbert, Change Line Oy Ab
Raukola Ilkka, Suomen Yrittäjäopisto
Isotalo Jyrki, hall. ed.
Kanniainen Linda, siht.