Yliopistoneuvottelukunta

Neuvottelukunta kokoaa yliopistoissa työskentelevät.

Agronomiliitossa toimii oma yliopistoneuvottelukunta, jonka tehtävänä on valvoa yliopistoissa työskentelevien liiton jäsenten palvelussuhteen ehtoihin liittyviä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä ylläpitää jäsenten välistä yhteistoimintaa. Neuvottelukunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Neuvottelukunnan jäsenet

Autio Minna, pj., Helsingin yliopisto
Korhonen Jenni, Itä-Suomen yliopisto
Kylkilahti Eliisa, Helsingin yliopisto
Lampi Anna-Maija, Helsingin yliopisto
Mattila Johanna, Turun yliopisto
Simojoki Asko, Helsingin yliopisto
Pajari Anne-Maria, hall. ed.
Parikka Outi, siht., Agronomiliitto

Lisätietoja

Tarkempia tietoja neuvottelupäällikkö Outi Parikka, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi, puh. (09) 2511 1642 tai 040 901 1642 Häneen voi olla yhteydessä myös työsuhdetta ja palkkausta koskevissa kysymyksissä.