Yliopistoneuvottelukunta

Neuvottelukunta kokoaa yliopistoissa työskentelevät.

Agronomiliitossa toimii oma yliopistoneuvottelukunta, jonka tehtävänä on valvoa yliopistoissa työskentelevien liiton jäsenten palvelussuhteen ehtoihin liittyviä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä ylläpitää jäsenten välistä yhteistoimintaa. Neuvottelukunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Yliopistoneuvottelukunta

Minna Autio, puheenjohtaja, Helsingin yliopisto, Helsingfors universitet
Jenni Korhonen, Itä-Suomen yliopisto
Eliisa Kylkilahti, Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos
Asko Simojoki, Helsingin yliopisto, Helsingfors universitet
Anu Hopia, hallituksen edustaja, Turun yliopisto
Outi Parikka, sihteeri, Agronomiliitto ry