Viljelijävaliokunta

Valiokunta valvoo jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä ylläpitää jäsenkuntansa yhteistoimintaa.

Viljelijävaliokunta osallistuu ammattikunnan erityiskysymysten hoitoon. Valiokunta huolehtii, että liitto seuraa aktiivisesti alan toimintaedellytysten toteutumista yhteistyössä alan muiden organisaatioiden kanssa sekä antaa tarvittaessa lausuntoja. Valiokunta järjestää myös koulutusta ja ammatillisia opintomatkoja.

Viljelijävaliokunta

Elina Vauhkonen, puheenjohtaja
Mikael Jern
Päivi Kasari
Pasi Lempiö
Mika Malin, Vierelä Agro Oy
Sanna Nokka, hallituksen edustaja, Valio Oy
Timo Kaunisto, sihteeri, Agronomiliitto ry