Viljelijävaliokunta

Valiokunta valvoo jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä ylläpitää jäsenkuntansa yhteistoimintaa.

Viljelijävaliokunta osallistuu ammattikunnan erityiskysymysten hoitoon. Valiokunta huolehtii, että liitto seuraa aktiivisesti alan toimintaedellytysten toteutumista yhteistyössä alan muiden organisaatioiden kanssa sekä antaa tarvittaessa lausuntoja. Valiokunta järjestää myös koulutusta ja ammatillisia opintomatkoja.

Valiokunta ei ole viljelijäjäsenten ensisijainen edunvalvontajärjestö. Tämän vuoksi liiton päätoimiset viljelijäjäsenet katsotaan Agronomiliitossa kuuluvaksi erityisjäsenmaksuluokkaan, ja heidän jäsenmaksunsa on puolet liiton palkansaajajäsenten maksusta.

Viljelijävaliokunta

Taneli Vuori (pj.)
Mikael Jern
Peppi Laine
Pasi Lempiö
Anne-Mari Söderström
Heikki Vehkaoja
Sanna Nokka (hallituksen edustaja)
Jyrki Wallin (siht.)