Tutkimuksista pohjaa liiton edunvalvonnalle

Vuosittain tehtävä työmarkkinatutkimus lähetetään Agronomiliiton jäsenille yleensä loka-marraskuussa. Pääsyy siihen, miksi työmarkkinatutkimusta tehdään, on jäsenistön palkkatietojen keruu. Tutkimus on tärkein lähde, josta liitto saa luotettavaa ja ajantasaista tietoa jäsenten palkkatasosta ja palkkojen kehityksestä.

Palkkatietoja hyödynnetään monella eri tavalla. Neuvottelutoiminnassa palkat ovat tyypillisesti ykkösasia, ja tällöin käytetään nimenomaan työmarkkinatutkimuksen palkkatilastoja.

Haarukoi palkkasi Palkkanosturissa
Työmarkkinatutkimuksen palkkatiedot ovat pohjana myös netissä toimivassa Palkkanosturi-palvelussa. Palkkanosturissahan voi verrata omaa nykyistä palkkaansa muihin samalla toimialalla työskenteleviin tai vaikkapa haarukoida palkkatoivomustaan työhakemusta varten. Mitä parempi työmarkkinatutkimuksen vastausprosentti on, sitä luotettavampaa on siis myös Palkkanosturista saatava tieto. Kirjaudu tästä Palkkanosturiin.

Tietoa työelämän kipupisteistä
Työmarkkinatutkimuksessa kysytään palkkojen lisäksi monista muista työelämän asioista. Liitoille tutkimus on tärkeä säännöllinen tiedonsaantikanava – se on yksi harvoista välineistä, joilla tavoitetaan kaikki palkansaajajäsenet.

Tutkimukseen valitaan vuosittain vaihtuvia aihealueita. Näillä teemakysymyksillä pyritään saamaan mahdollisimman kattavaa kuvaa siitä, mitkä asiat työpaikoilla hiertävät. Vaikka työmarkkinatutkimus nähdään usein pelkkänä palkkatutkimuksena, liitolle on ensiarvoisen tärkeää saada mahdollisimman suurelta joukolta jäseniä tietoa työelämään liittyvistä kysymyksistä ja ongelmista.

Palautetta ja toiveita liitolle
Työmarkkinatutkimus on tehokas viestikanava jäsenten ja liiton välillä. Tutkimuksen täyttämisen yhteydessä on helppo antaa liitolle vapaata palautetta ja kertoa, missä on onnistuttu tai mihin pitäisi panostaa enemmän.

Muita tutkimuksia

Agronomiliitto tutkii tarpeen mukaan myös mm. jäsenten jatko- ja täydennyskoulutustarpeita, edustamiensa tutkintojen imagoa,  jäsenten tyytyväisyyttä liiton toimintaan tai yksittäisiin palveluihin.

Agronomiliitto on myös mukana Akavan yhteisissä tutkimuksissa. Niiden tuloksia julkaistaan Akava Worksin sivuilla.

Seksuaalinen häirintä työpaikalla

Syksyllä 2018 Agronomiliitto oli mukana yhdeksän muun akavalaisen liiton kanssa selvittämässä seksuaalisen häirinnän yleisyyttä ja siihen puuttumisen mekanismeja asiantuntijoiden työpaikolla. Lue lisää