Valtiolla työskentelevien edunvalvonta

Agronomiliitossa valtiosektorin asioita hoitaa oma neuvottelukunta. Suuri osa edunvalvontatyöstä tehdään yhdessä Vakavan jäsenjärjestöjen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kanssa.

Valtion virka- ja työehdot säätelevät valtion virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehtoja. Lisäksi virkamiehiä koskee virkamieslaki ja -asetus ja työntekijöihin sovelletaan työsopimuslakia. Henkilökohtaista neuvontaa saa tarvittaessa, ja jäsenpalvelu-osiossa on tarkempaa tietoa palvelussuhteeseen vaikuttavista tekijöistä.

Valtion virka- ja työehtosopimukset löydät osoitteesta www.vm.fi >valtio työnantajana. Sopimustietoa on myös JUKOn sivuilla: www.juko.fi/valtio

Akavalaiset liitot julkaiset yhteistyönä valtiosektorilla työskentelevien tiedotetta Valtikka (ennen Keppi ja Porkkana). Tiedotteet löydät osoitteesta osoitteesta www.valtikkatiedote.fi  

Tarkempia tietoja neuvottelupäällikkö Outi Parikka, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi, puh. (09) 2511 1642 tai 040 901 1642. Häneen voi olla yhteydessä myös työ- ja virkasuhdetta ja palkkausta koskevissa kysymyksissä.