Koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta

Toimikunnan tehtävänä on edistää liiton jäsenten jatkuvaa ammatillista kehittymistä.

Sen toimialaan kuuluvat mm. koulutuspolitiikka, tutkintojen tunnettuuden ja imagon kehittäminen sekä työvoimapolitiikka ja siihen liittyvät palvelut.

Toimikunnan jäsenet

Heinonen Jarmo, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Autio Minna, Helsingin yliopisto
Huikuri Erkki
Kaipainen Virpi
Korhonen Jenni, Itä-Suomen yliopisto
Mattila Hanna, Maa- ja metsätalousministeriö
Syväniemi Antti, Houston Analytics Oy
Tikkanen Lilli (opiskelijaedustaja)
Räsänen Satu, hall. ed., Valvira
Huttunen Suvi, siht.