Koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta

Toimikunnan tehtävänä on edistää liiton jäsenten jatkuvaa ammatillista kehittymistä.

Sen toimialaan kuuluvat mm. koulutuspolitiikka, tutkintojen tunnettuuden ja imagon kehittäminen sekä työvoimapolitiikka ja siihen liittyvät palvelut.

Toimikunnan jäsenet

Autio Minna, Helsingin yliopisto
Heinonen Jarmo, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Huikuri Erkki
Korhonen Jenni, Itä-Suomen yliopisto
Mattila Hanna, Sitra
Syväniemi Antti, Houston Analytics Oy
Räsänen Satu, hall. ed., Valvira
Hännikäinen Heidi, siht., Agronomiliitto