Koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta

Toimikunnan tehtävänä on edistää liiton jäsenten jatkuvaa ammatillista kehittymistä.

Sen toimialaan kuuluvat mm. koulutuspolitiikka, tutkintojen tunnettuuden ja imagon kehittäminen sekä työvoimapolitiikka ja siihen liittyvät palvelut.

Koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta

Satu Räsänen, puheenjohtaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Aino-Maija Eloranta, Itä-Suomen yliopisto
Virpi Kaipainen
Hanna Laurell, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Taru Lindholm
Hanna-Sisko Mattila, Lahden kaupunki
Antti Syväniemi, Houston Analytics Oy
Lilli Tikkanen
Jani Varpa
Suvi Huttunen, sihteeri, Agronomiliitto ry