« Muut yhdistykset

Johtokunta

Yhdistyksen puheenjohtaja
Brita-Liisa Joutsen

Yhdistyksen varapuheenjohtaja
Riitta Rosenberg

Yhdistyksen sihteeri
Marja Salmelin

Yhdistyksen johtokunnan jäsen
Elisa Katariina Jalonen

Yhdistyksen rahastonhoitaja
Tarja Valkosalo

Yhdistyksen tiedottaja
Sirpa Hara

Tutustu sivuihin!

  COTES ry on vuonna 1953 perustettu Agronomiliiton koulutusalayhdistys, joka

 • valvoo akavalaisen Agronomiliiton jäsenyhdistyksenä jäsentensä
  palkkauksellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja
 • antaa lausuntoja kotitalous-, kuluttaja- ja ravitsemuspolitiikkaa sekä koulutusta koskevissa kysymyksissä
 • järjestää jäsenilleen ammatilliseen osaamiseen liittyvää koulutusta sekä virkistystoimintaa
 • osallistuu sekä kansalliseen että kansainväliseen järjestötoimintaan.

COTES ry:n jäsenillä on akateeminen koulutus kuluttajaekonomiassa, kodin teknologiassa tai ravitsemustieteissä. Ylemmän tutkinnon virallinen nimi on maatalous-metsätieteiden maisteri (MMM) ja alemman maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK). Oppiaineiden jatkotutkintoja ovat maatalous-metsätieteiden lisensiaatti (MML) sekä maatalous-metsätieteiden tohtori (MMT).

Jäsenemme toimivat yhdyssiteenä kuluttajan, kotitalouden, elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä. Yhdistyksen jäsenet työskentelevät monissa eri tehtävissä tutkimuksen, kehityksen, koulutuksen ja opetuksen parissa sekä neuvontajärjestöjen ja liike-elämän palveluksessa. Koulutuksen monipuolisuus, laaja-alaisuus ja käytännönläheisyys antavat jäsenillemme valmiudet toimia myös monilla muilla aloilla.

Voit tulostaa tästä esitteemme (pdf)

Sähköposti tehokkain tiedotuskanava

Cotes on siirtynyt käyttämään tiedottamisessa sähköpostia. Vain vuosikokouspaperit postitetaan paperisina kaikille jäsenille: muut tiedotteet toimitetaan sähköpostilla. Huolehdithan siis, että olet ilmoittanut voimassa olevan sähköpostiosoitteen Agronomiliittoon. Jäsenmaksu on 18 euroa vuodessa, paitsi liittymisvuonna. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 1/2013 

Jäsenkirje 2/2013 

Jäsenkirje 3/2013 

Jäsenkirje 1/2014

Jäsenkirje 2/2014

Jäsenkirje 3/2014

Jäsenkirje 1/2015

Jäsenkirje 2/2015

Jäsenkirje 3/2015

Jäsenkirje 1/2016

Jäsenkirje 2/2016

Jäsenkirje 3/2016

Jäsenkirje 4/2016

Jäsenkirje 5/2016

Jäsenkirje 1/2017

Jäsenkirje 2/2017

Jäsenkirje 3/2017

Jäsenkirje 4/2017

Jäsenkirje 5/2017

Jäsenkirje 1/2018

Jäsenkirje 2/2018

Jäsenkirje 3/2018

Jäsenkirje 4/2018

Jäsenkirje 5/2018

Jäsenkirje 1/2019

Jäsenkirje 2/2019

 

 

 

Raportti
Kulutustutkimusseuran syysseminaari 11/2015

Kannanotto

Puhdistusalan ylemmän korkeakouluopetuksen, laitostalousteknologian ja tutkimuksen puolesta

Vuosikokous 2018

Esityslista

Toimintakertomus vuodelta 2017

Tasekirja vuodelta 2017

Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Talousarvio 2019

Vuosikokous 2017

Esityslista

Toimintakertomus vuodelta 2016

Tasekirja vuodelta 2016

Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Talousarvio 2018

 

Vuosikokous 2016

Esityslista

Toimintakertomus vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015

Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Talousarvio 2017

Vuosikokous 2015

Esityslista vuosikokoukseen

Tasekirja ennen tilintarkastusta

Vuosikokous 2014

Esityslista 2013

Toimintakertomus vuodelta 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toiminnantarkastuskertomus 2013

Talousarvio 2014

 

Yhteistyötä

Cotesin yhteistyökumppaneita ovat mm. Oikos ry, Ravitsemusterapeuttien yhdistys,  FIN-IFHE -neuvottelukunta sekä kuluttajaekonomianravitsemustieteiden oppiaineet Helsingin yliopistossa.

In English

This Society, established in 1953, is the educational branch of the Finnish Association of Academic Agronomists (FAAA), which is a member of the Confederation of Unions for Academic Professionals (AKAVA).

COTES

 • oversees the financial, professional and social advantages of its members
 • provides pronouncements on home economics, consumer and nutrition policy as well as advice on matters concerning education
 • organises appropriate professional training and recreational activities
 • and also participates in national and international events.

Members of COTES have an academic education

 • consumer economics
 • household technology or
 • nutrition science.

The B. Sc. takes four years to complete and the M.Sc. degree takes approximately five years. Post-graduate studies lead to Lic. Sc. and Ph.D.

Our members are engaged in a link between

 • consumer
 • household
 • business life and
 • the authorities.

Our members are involved in many tasks including research, training and organisation counselling, and active engagement in the service of business life.

The manifold, extensive and practical nature of our education prepares members to become specialists in many different fields.