Jaa verkostosi - suosittele jäsenyyttä

Agronomiliitto haastaa kaikki jäsenet yhteiseen jäsenhankintaan. Jäsentutkimuksen (kevät 2013) mukaan iso osa jäsenistämme on valmis suosittelemaan liittomme jäsenyyttä ja palveluitamme. Erityisen tyytyväisiä oltiin siihen, miten liitto edistää jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta, luo verkostoja alan ihmisten välille ja toimii aktiivisesti Akava-yhteisössä.

Tule sinäkin jakamaan verkostosi! Yhdessä toimien pystymme vaikuttamaan paremmin alamme kasvuun ja kehitykseen.

Käytin valmistumisen jälkeen urapalveluita. Niihin liittyvä itsearviointi lisäsi huimasti itsetuntemustani - tai oli itse asiassa ensimmäinen sysäys tälle oman itsen ja osaamisen tutkimusmatkalle, joka tuskin koskaan täysin päättyy. Omia vahvuuksia ja luontaisia kykyjä kannattaa arvostaa, olipa missä vaiheessa uraa tahansa.
Vaikka en enää työskentele Agronomiliiton alalla, haluan silti pysyä toiminnassa mukana. Tärkeintä minulle on yhteisöllisyyden tunne. Tykkään ajatuksesta, että voin tarpeen tullen soittaa tutuille liiton asiantuntijoille, tarvitsenpa apua sitten ura-asioissa, lainopillista neuvoa tai lomamökkiä. – ETM Laura, hyvinvointivalmentaja

Kannattaa hakea täydennys- ja jatkokoulutusapurahoja. On tärkeää ja antoisaa oppia uutta. - ETM, Katri, Senior Consultant

Taloudellisesti arvokkain hyötyni on minulle ollut työttömyyskassa, sillä olen saanut päivärahaa työttömyyden aikana. Olen myös saanut jatkokoulutusrahaa, kun tein työttömyysaikana omaehtoista opiskelua ja suoritin liikunnan ammattitutkinnon. Olen toiminut kahdesti mentorina. Toiminta on antanut minulle paljon, sillä siinä oppii itsekin! Kun ryhdyin vuonna 2011 yrittäjäksi, minulle oli itsestään selvää, että haluan edelleen kuulua "omieni" joukkoon.  - ETM Tarja, yrittäjä

Kun jäin hetkeksi aikaa työttömäksi, sain liiton lakimieheltä nopeasti tietoa siitä, mitä asioita minun tulee missäkin järjestyksessä hoitaa. Sain kaiken päätteeksi työpaikan liiton CV-pankin kautta. - ETM Kaisa, kehittämispäällikkö

Kenelle voit suositella jäsenyyttä?
Korkeakoulutetuille, jotka työskentelevät maatalouden, ruoan ja ravitsemuksen parissa. Jäsenten koulutustausta on maatalous-, elintarvike-, ravitsemus-, kuluttaja- ja ympäristötieteissä. Jäseneksi hyväksytään myös muun alan korkeasti koulutetut, jos he ovat töissä alan yrityksissä tai yhteisöissä. Jäsenyyttä kannattaa suositella jo alaa opiskeleville. Katso tarkemmin täältä.

Miten toimia?
Kannattaa kertoa, miksi itse on jäsen. Toisille on tärkeää olla osa ammatillista yhteisöä, toiset painottavat työmarkkinaedunvalvontaa. Monelle on tärkeää alan kehittäminen ja työllisyyden edistäminen.

Alusta saakka liiton jäsenyys on ollut minulle itsestäänselvyys. Etelä-Pohjanmaan agronomit järjestävät paljon kotimaan- ja ulkomaanmatkoja. Parhaimpia asioita jäsenyydessä on vapaa-ajan toiminta. Se mahdollistaa yhteydenpidon omiin kurssikavereihin. - MMM Anneli, seniori

Liittoon ja sen jäsenyhdistyksiin on helppo liittyä verkkolomakkeella. Liittymislomakkeella kysytään perustiedot ja jäsenyyden suosittelija. Muistuta suosittelemallesi henkilölle, että hän kirjoittaa nimesi lomakkeelle.

Lähetä sähköinen suosittelukirje!

Tästä voit lähettää kaverille sähköpostiviestin, jossa suosittelet tutustumaan liittoon ja sen palveluihin.

Tietoa tapahtumistamme ja toiminnastamme voit jakaa myös Facebook-sivujemme kautta!