Jäsenkelpoisuus

Agronomiliiton jäseniksi hyväksytään henkilöt, jotka ovat opiskelemassa tai ovat suorittaneet yliopisto- tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jollakin seuraavista aloista:

- maataloustieteet
- elintarviketieteet
- kotitaloustieteet
- ravitsemustieteet
- ympäristötieteet tai
- muu näitä aloja läheisesti sivuava tieteenala.

Harkintansa mukaan hallitus voi hyväksyä henkilöjäseneksi samalla alalla tai vastaavissa tehtävissä toimivan muun yliopisto- tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön.

Jos haluat liittyä myös jonkin Agronomiliiton jäsenyhdistyksen jäseneksi, tarkista jäsenkelpoisuutesi ko. jäsenyhdistyksen säännöistä.