Työtaistelutoimikunta

Työtaistelutoimikunta toimii liiton työtaisteluvalmiuden ylläpitäjänä.

Toimikunnan tehtävät:
- ylläpitää liiton työtaisteluvalmiutta ja rakentaa mahdollisen työtaistelutilanteen edellyttämä työtaistelusuunnitelma asianomaisten jäsenryhmien kanssa
- huolehtia paikallisten lakko-organisaatioiden koulutuksesta
- huolehtia paikallisten työtaisteluorganisaatioiden tiedonsaannista ja työtaistelusuunnitelmien toteutumisesta
- valvoa lakkorajojen noudattamista ja työtaistelun pitävyyttä
- huolehtia työtaistelun lopettamissopimuksen edellyttämistä toimenpiteistä
- huolehtia liiton jäsenkuntaan ja paikallisiin organisaatioihin kohdistuvasta informaatiosta sekä työtaistelun uhatessa että sen aikana
- huolehtia liiton jäsenkuntaa koskevasta tiedotuksesta julkiseen sanaan sekä hoitaa hallituksen erikseen määräämät tehtävät.

Työtaistelutoimikunta

Minna Autio, Helsingin yliopisto, Helsingfors universitet
Esko Lampinen, ProAgria Etelä-Suomi ry
Jaana Martikainen, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Reijo Martikainen, Ruokavirasto, Livsmedelsverket
Anna Ylitalo, Valio Oy