Työtaistelutoimikunta

Työtaistelutoimikunta toimii liiton työtaisteluvalmiuden ylläpitäjänä.

Toimikunnan tehtävät:
- ylläpitää liiton työtaisteluvalmiutta ja rakentaa mahdollisen työtaistelutilanteen edellyttämä työtaistelusuunnitelma asianomaisten jäsenryhmien kanssa
- huolehtia paikallisten lakko-organisaatioiden koulutuksesta
- huolehtia paikallisten työtaisteluorganisaatioiden tiedonsaannista ja työtaistelusuunnitelmien toteutumisesta
- valvoa lakkorajojen noudattamista ja työtaistelun pitävyyttä
- huolehtia työtaistelun lopettamissopimuksen edellyttämistä toimenpiteistä
- huolehtia liiton jäsenkuntaan ja paikallisiin organisaatioihin kohdistuvasta informaatiosta sekä työtaistelun uhatessa että sen aikana
- huolehtia liiton jäsenkuntaa koskevasta tiedotuksesta julkiseen sanaan sekä hoitaa hallituksen erikseen määräämät tehtävät.

Toimikunnan jäsenet

Outi Parikka (pj.)
Esko Lampinen, Neuvonnan nvk pj.
Mikko Marttila, Yksityissektorin nvk pj.
Jaana Martikainen, Kunnan nvk pj.
Reijo Martikainen, Valtion nvk pj.
Minna Autio, Yliopistonvk pj.
Linda Kanniainen (siht.)