Viestintätoimikunta

Viestintätoimikunta tukee Agronomiliiton hallitusta ja toimihenkilöitä viestintään liittyvissä asioissa.

Toimikunnan tehtävät:
- valmistella liiton viestintään liittyvät strategiset linjaukset,
- valmistella liiton toimintasuunnitelman pohjalta suuntaviivat Agronomiliiton ulkoiselle ja sisäiselle viestinnälle,
- valmistella liiton viestinnän vuosisuunnitelma,
- seurata viestintäalan trendejä ja viestintävälineiden kehittymistä,
- seurata liiton edustamia aloja ja välittää niistä tietoa liiton viestintää tukemaan,
- luodata jäsensuhteen kehittymistä ja jäsenten ajatuksia liiton toiminnasta.

Viestintätoimikunta

Riikka Seppälä, puheenjohtaja, Suomen Youth For Understanding ry
Maija Ala-Siurua, Viestimedia Oy
Saara Lönnroth, Ruokavirasto, Livsmedelsverket
Kaisa Pethman, ProAgria Etelä-Suomi ry
Tarja Sandell, FeelGood Productions
Mary Petri, sihteeri, Agronomiliitto ry