Viestintätoimikunta

Viestintätoimikunta tukee Agronomiliiton hallitusta ja toimihenkilöitä viestintään liittyvissä asioissa.

Toimikunnan tehtävät:
- valmistella liiton viestintään liittyvät strategiset linjaukset,
- valmistella liiton toimintasuunnitelman pohjalta suuntaviivat Agronomiliiton ulkoiselle ja sisäiselle viestinnälle,
- valmistella liiton viestinnän vuosisuunnitelma,
- seurata viestintäalan trendejä ja viestintävälineiden kehittymistä,
- seurata liiton edustamia aloja ja välittää niistä tietoa liiton viestintää tukemaan,
- luodata jäsensuhteen kehittymistä ja jäsenten ajatuksia liiton toiminnasta.

Toimikunnan jäsenet

Riikka Seppälä (pj.), Suomen Youth for Understanding
Maija Ala-Siurua, Viestilehdet Oy
Saara Lönnroth, Ruokavirasto
Kaisa Pethman, ProAgria Etelä-Suomi ry
Tarja Sandell, FeelGood Productions
Ilkka Pekkala, Agronomiliitto
Satu Räsänen (hallituksen edustaja)
Mary Petri, Agronomiliitto (siht.)