Metsienhoidon toimikunta

Metsienhoidon toimikunta toimii asiantuntijaryhmänä Agronomiliiton omistamien metsien ja Härkiönpään metsätilalla Luhangassa sijaitsevan Vaherin majan hoitoa koskevissa kysymyksissä.

Toimikunnan tehtävät:
- tarkastaa säännöllisesti metsien tilan, Vaherin majan sekä sen ympäristön kunto sekä lausua tarvittavista toimenpiteistä,
- ylläpitää ajantasaista metsäsuunnitelmaa ja varmistaa sen noudattaminen,
- arvioida ja ohjeistaa metsien käytännön hoidosta vastaavan kumppanin (vuodesta 2009 Metsä-Pirkka Ky) toimintaa,
- avustaa metsästyssopimusten toimivuuden arvioinnissa ja niiden ylläpidossa,
- antaa toiminnanjohtajalle asiantuntija-apua Härkiönpään metsätilojen hoidossa sekä Vaherin majaan liittyvissä käytännön toimissa, talousarvion laadinnassa ja päätöksenteossa.

Toimikunnan jäsenet
Esko Kolli (pj.)
Jukka-Pekka Kataja
Anna Marja Vilander
Ilkka Pekkala (siht.)
asiantuntijajäsen: Jouko Pirkkalainen, Metsä-Pirkka Ky