Henrik ja Ellen Tornbergin säätiö

Säätiö on perustettu agr. Henrik Tornbergin ja hänen puolisonsa Ellenin testamentin määräyksellä 1943. Säätiön pääomaisuus oli Lagmansin tila Snappertunassa. Vuonna 2007 säätiö myi metsävaltaisen tilansa ja sijoitti varat uudelleen.

Säätiön sääntöjen mukaan "Säätiön tarkoituksena on avustaa Suomessa asuvia suomenkielisiä vähävaraisia agronomeja, vastaavan maatalousalan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita tai alan yliopisto-opiskelijoita.

Säätiön tarkoituksena on myös tukea agronomien tai vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden maataloudellista tai muuta heidän lisäpätevöitymistään parantavaa jatko- ja täydennyskoulutusta sekä maataloustieteellistä tutkimustyötä."

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla ensisijaisesti avustuksia sosiaalisin perustein sekä apurahoja ja stipendejä maataloudelliseen tai muuhun jatko- ja täydennyskoulutukseen ja maataloustieteelliseen tutkimustyöhön.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Lisätietoja apurahoista ja stipendeistä tästä.

Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön toiminnasta ja perustajajäsenistä on kirjoitettu historiikki vuonna 2008. Kirjan on kirjoittanut VTM Riitta Mäkinen ja sitä voi ostaa Agronomiliiton toimistosta.

Säätiön hallitus

Mikael Jern, puheenjohtaja
Mervi Seppänen, varapuheenjohtaja
Eero Vesikkala
Timo Kaunisto, asiamies, siht.