SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja koulutusstipendit

Kokosimme Agronomiliiton yhteydessä toimivien säätiöiden ja liiton tutkimukseen sekä koulutukseen ohjaamat apurahat ja stipendit yhteen pakettiin, saman sateenvarjon alle. Kokonaisuuden nimi on SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja koulutusstipendit.

Tutkimusapurahat ohjataan ruoka-alan toimintaedellytyksiä edistävään tutkimukseen elinkeinon kehittämiseksi kuin myös tutkijaurien mahdollistamiseksi. Ruoka-alan kasvulle tutkimus luo edellytykset.

Koulutusstipendit ohjataan ruoka-alan koulutuksen saaneiden ja sitä opiskelevien henkilökohtaisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on sekä ammatillisen kilpailukyvyn että henkilökohtaisen työmarkkinakilpailukyvyn vahvistaminen niin opiskelijoille kuin palkansaajille/yrittäjille. Alan menestyksen ja kasvun takaa ajantasainen ja korkea osaaminen.

Jaettavat varat jakautuvat kahteen pääkategoriaan:

a) Tutkimusapurahat, jotka ovat tieteellisin kriteerein kohdennettavia ja pääosin tulevaa työtä varten myönnettäviä varoja.

b) Koulutusstipendit, jotka ovat pääosin jälkikäteen myönnettäviä kannustusluontoisia varoja.

Juhlavuoden 2017 haku oli 28.4. - 2.6. Käsittely on menossa. Päätökset tutkimusapurahojen ja koulutusstipendien jaosta tehdään syyskuussa.

Agronomiliiton 120-vuotisjuhlavuoden ja itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jaettavat varat nousevat yhteensä yli 400 000 euron.

Agronomiliitto ry
Oiva Kuusisto Säätiö sr
Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiö sr
Agronomliiton tiede- ja tutkimussäätiö sr