SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja koulutusstipendit

Kokosimme Agronomiliiton yhteydessä toimivien säätiöiden ja liiton tutkimukseen sekä koulutukseen ohjaamat apurahat ja stipendit yhteen pakettiin, saman sateenvarjon alle. Kokonaisuuden nimi on SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja koulutusstipendit.

Tutkimusapurahat ohjataan ruoka-alan toimintaedellytyksiä edistävään tutkimukseen elinkeinon kehittämiseksi kuin myös tutkijaurien mahdollistamiseksi. Ruoka-alan kasvulle tutkimus luo edellytykset.

Koulutusstipendit ohjataan ruoka-alan koulutuksen saaneiden ja sitä opiskelevien henkilökohtaisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on sekä ammatillisen kilpailukyvyn että henkilökohtaisen työmarkkinakilpailukyvyn vahvistaminen niin opiskelijoille kuin palkansaajille/yrittäjille. Alan menestyksen ja kasvun takaa ajantasainen ja korkea osaaminen.

Jaettavat varat jakautuvat kahteen pääkategoriaan:

a) Tutkimusapurahat, jotka ovat tieteellisin kriteerein kohdennettavia ja pääosin tulevaa työtä varten myönnettäviä varoja.

b) Koulutusstipendit, jotka ovat pääosin jälkikäteen myönnettäviä kannustusluontoisia varoja.

Juhlavuoden 2017 haku oli 28.4. - 2.6. Hakemusten arviointi on nyt suoritettu. Päätökset tutkimusapurahojen ja koulutusstipendien jaosta tehtiin syyskuun 22. päivä hallitusten yhteiskokouksessa. Päätökset on julkaistu näillä nettisivuilla. Sivustolle pääset tästä.

Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksestä ensitilassa päätöskokouksen jälkeen. Apurahan ja stipendin saajat saavat myönnettyjen varojen nostamiseen liittyen tarkemmat ohjeet.

Agronomiliiton 120-vuotisjuhlavuoden ja itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jaettavat varat kohoavat lähemmäs 400 000 euroa. Nyt jaetut varat tutkimusapurahoihin ja stipendeihin osaamisen kehittämiseen olivat noin 323 000 euroa. Lisäksi varoja myönnetään huhtikuun lopun 2017 jälkeen valmistuville gradustipendeinä. Myös opiskelijoiden ulkomaanmatkastipendit (ent. opiskelijoiden matka-apurahat) on jaettu aiemmin keväällä. Ainejärjestöstipendit jaetaan syksyn 2017 aikana.

Vuoden 2017 ensimmäisen haun yhteydessä tehtyjen kehityskohteiden osalta mallia hiotaan loppuvuoden aikana. Tarkemmat hakutiedot vuoden 2018 hausta julkaistaan viimeistään alkuvuodesta 2018. Gradustipendien haku sen sijaan on jatkuva.

Agronomiliitto ry
Oiva Kuusisto Säätiö sr
Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiö sr
Agronomliiton tiede- ja tutkimussäätiö sr