Ammatillinen oikeusturvaetu

Agronomiliiton jäseniä turvataan sekä ennaltaehkäisevällä työsuhdeneuvonnalla että työsuhdeasiaan liittyvän oikeudenkäynnin kustannuksia korvaamalla (oikeusturvaetu).

Tavoitteena on, että erimielisyydet työpaikoilla ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, jolloin Agronomiliiton yhteistyökumppanin Aikalain juristi toimii tukena ja apuna työsuhdeneuvonnan kautta. Jos joudut kiistaan työnantajan kanssa, ota yhteyttä Agronomiliittoon.

Oikeusturvaetu korvaa ne kulut, jotka jäsenelle aiheutuvat työ- tai virkasuhteeseen tai ammattiin liittyvässä riita- tai rikosasiassa Suomessa.

Etu korvaa lähinnä oikeudenkäyntikulut ja asianajajan käytöstä aiheutuneet kulut. Liiton tarjoama oikeusturvaetu on sitä suurempi, mitä pidempään jäsen on ollut liitossa. Korvauksen enimmäismäärä yhtä vahinkotapahtumaa kohti voi olla jopa 25 000 euroa riippuen jäsenyyden kestosta. Myös omavastuu pienenee jäsenvuosien myötä asteittain nollaan saakka. Jäsenen omavastuuosuus on 0−15 % oikeudenkäyntikuluista. Eli mitä pidempään olet jäsenenä, sitä suurempi on työsuhdeasiaan liittyvän oikeudenkäynnin kustannusten maksimikorvaussumma ja pienempi omavastuu.

Oikeusturvaedun käyttämisestä sovitaan Agronomiliiton toiminnanjohtajan kanssa oikeusturvaedun ehtojen pohjalta. Jäsenellä on oikeus valita asianajaja oikeudenkäyntiä varten.

Etu koskee työ- ja virkasuhteessa olevia jäseniä tietyin ehdoin. Tutustu Agronomiliiton jäsenten oikeusturvaehtoihin

HUOM:
Oikeusturvaetu EI kata sellaista ammatinharjoittamista, joka tapahtuu rekisteröidyllä toiminimellä tai yhtiömuodossa.