Opiskelijavaliokunta 2019

Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan kuuluu 11 jäsentä. Valiokunnassa on edustettuna kaikki Agronomiliiton jäsenkunnan ainejärjestöt. Kukin ainejärjestö valitsee keskuudestaan edustajan valiokuntaan kahdeksi vuodenki kerrallaan.

Opiskelijavaliokunnan tarkoituksena on tuoda liiton toimintaan opiskelija­näkemys sekä ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin opiskelijaedun­valvonnan kysymyksiin. Opiskelijavaliokunta toimii linkkinä opiskelijoiden, liiton ja yliopiston välillä. Lisäksi opiskelijavaliokunta toteuttaa opiskelijoille jäsentapahtumia sekä Urätähtäin-blogia.

Puheenjohtaja

Annika Ikonen (Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi ry), etunimi.i.sukunimi[at]helsinki.fi

Valiokunnan jäsenet:

Rebecca Malin (Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f)

Katja Lindell (Viikin taloustietelijät VITA ry), etunimisukunimi[at]gmail.com

Venla Kyttä (Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry)

Roosa Joutsi (Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat Oikos ry), etunimi.sukunimi[at]gmail.com

Sanni Turunen (Helsingin yliopiston Elintarvikeylioppilaat Lipidi ry), etunimi.m.sukunimi[at]helsinki.fi

Taru Lindholm (Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka), etunimi.sukunimi[at]hotmail.fi

Ebba Snellman (Voluntas ry)

Annika Jyry (Viri Lactis)

Sara Simola (Ympäristötieteiden opiskelijat - Myy ry), etunimi.e.sukunimi[at]helsinki.fi

Kaisa Somerpalo (Maatalous-metsäylioppilaiden liiton MMYL ry)

Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi, ellei toisin mainittu.

Valiokunnan sihteeri ja esittelijä

Sini Kokkola (jäsenpalvelupäällikkö), opiskelijat[at]agronomiliitto.fi, puh. 045 139 3604