Opiskelijavaliokunta 2024

Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan kuuluu 11 jäsentä. Valiokunnassa on edustettuna kaikki Agronomiliiton jäsenkunnan ainejärjestöt. Kukin ainejärjestö valitsee keskuudestaan edustajan valiokuntaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Opiskelijavaliokunnan tarkoituksena on tuoda liiton toimintaan opiskelija­näkemys sekä ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin opiskelijaedun­valvonnan kysymyksiin. Opiskelijavaliokunta toimii linkkinä opiskelijoiden, liiton ja yliopiston välillä. Lisäksi opiskelijavaliokunta toteuttaa opiskelijoille jäsentapahtumia sekä Urätähtäintä sosiaaliseen mediaan

Puheenjohtaja:

Kaisa Andersson (Viikin Elintarvike- ja Kuluttajaekonomistit ry), andersson.kaisa[at]gmail.com 

 

Valiokunnan jäsenet:

Delila Belahcen (Vuorovaikeutus - Ympäristöekonomistit ry)

Julia Söderberg (Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f)

Saara Sierilä (Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry)

Frida Öhman (Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi ry), etunimi.rm.sukunimi[at]helsinki.fi

Anniina Virtain (Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka ry), anniinaolga[at]gmail.com

Enna Märjenjärvi (Helsingin yliopiston Elintarvikeylioppilaat Lipidi ry)

Anni Arbelius (Ympäristötieteiden opiskelijat - Myy ry)

Jenni Kurvonen (Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry)

Sini Sipponen (Viikin taloustietelijät VITA ry)

Helmi Rihko (Viri Lactis ry), etunimi.e.sukunimi[at]helsinki.fi

Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi, ellei toisin mainittu.

Valiokunnan sihteeri ja esittelijä

Mirkku Muikku (jäsenpalvelupäällikkö), opiskelijat(at)agronomiliitto.fi, puh. 040 901 1645