Opiskelijavaliokunta 2022

Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan kuuluu 11 jäsentä. Valiokunnassa on edustettuna kaikki Agronomiliiton jäsenkunnan ainejärjestöt. Kukin ainejärjestö valitsee keskuudestaan edustajan valiokuntaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Opiskelijavaliokunnan tarkoituksena on tuoda liiton toimintaan opiskelija­näkemys sekä ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin opiskelijaedun­valvonnan kysymyksiin. Opiskelijavaliokunta toimii linkkinä opiskelijoiden, liiton ja yliopiston välillä. Lisäksi opiskelijavaliokunta toteuttaa opiskelijoille jäsentapahtumia sekä Urätähtäin-blogia.

Puheenjohtaja:

Viola Pasanen (Viikin taloustietelijät VITA ry), etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi

Valiokunnan jäsenet:

Emilia Karell (Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f)

Reetta Keisalmi (Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry), etunimi.t.sukunimi[at]helsinki.fi

Ella Immonen (Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi ry), etunimi.rm.sukunimi[at]helsinki.fi

Elina Olkkonen (Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka ry), elinaolk[at]student.uef.fi

Kiia Heinonen (Helsingin yliopiston Elintarvikeylioppilaat Lipidi ry)

Lisa Leinonen (Ympäristötieteiden opiskelijat - Myy ry)

Taru Luomajärvi (Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry)

Petra Hautala (Viikin Elintarvike- ja Kuluttajaekonomistit ry)

Elli-Noora Jalonen (Vuorovaikeutus - Ympäristöekonomistit ry)

Johanna Rytkönen (Viri Lactis ry), etunimi.e.sukunimi[at]helsinki.fi

Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi, ellei toisin mainittu.

Valiokunnan sihteeri ja esittelijä

Sini Kokkola (jäsenpalvelupäällikkö), opiskelijat[at]agronomiliitto.fi, puh. 040 901 1645