Agronomiliiton hallituksen ja -valtuuston opiskelijaedustajat

Agronomiliiton valtuusto

Agronomiliiton valtuusto on liiton korkein päättävä toimielin.Valtuusto vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion ja päättää jäsenmaksuista. Se määrää myös työtaistelutoimista ja päättää liiton säännöistä. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja se koostuu 25 edustajasta: 23 edustajaa valitaan vaaleilla, 2 edustajaa valitaan opiskelijajäsenten piiristä. Opiskelijaedustajien toimikauden pituus on 2 vuotta ja muiden edustajien 4 vuotta.

Agronomiliiton valtuuston opiskelijaedustajat kaudella 2021-2022 ovat:

varsinainen edustaja:
Afrin Sarasvirta (Viri Lactis)

varsinainen edustaja:
Salli Kosonen (Retikka)

Sarasvirran varaedustaja:
Elsa Norola (VEKE)

Kososen varaedustaja:
Anna Afanasyeva (Vuorovaikeutus)

Agronomiliiton hallitus

Liiton hallituksen ja sen puheenjohtajan valitsee valtuusto. Agronomiliiton hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista yksi on opiskelijajäsen. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuussa. Lisäksi valtuuston puheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus hoitaa liiton asioita sääntöjen ja valtuuston päätösten mukaan. Se valmistelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, laatii talousarvion ja toimintasuunnitelman.


Opiskelijoita liiton hallituksessa vuonna 2022 edustaa opiskelijavaliokunnan puheenjohtaja Viola Pasanen, viola.pasanen[at]helsinki.fi.