Agronomiliiton hallituksen ja -valtuuston opiskelijaedustajat

Agronomiliiton valtuusto

Agronomiliiton valtuusto on liiton korkein päättävä toimielin.Valtuusto vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion ja päättää jäsenmaksuista. Se määrää myös työtaistelutoimista ja päättää liiton säännöistä. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja se koostuu 25 edustajasta: 23 edustajaa valitaan vaaleilla, 2 edustajaa valitaan opiskelijajäsenten piiristä. Opiskelijaedustajien
toimikauden pituus on 2 vuotta ja muiden edustajien 4 vuotta.

Agronomiliiton valtuuston opiskelijaedustajat kaudella 2019-2020 ovat:

varsinainen edustaja:
Amanda Tiiri (Sampsa)

varsinainen edustaja:
Jenni Jääskeläinen (Myy)

Tiirin varaedustaja:
Ebba Snellman (Voluntas)

Jääskeläisen varaedustaja:
Matti Seväkivi 

Agronomiliiton hallitus

Liiton hallituksen ja sen puheenjohtajan valitsee valtuusto. Agronomiliiton hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista yksi on opiskelijajäsen. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuussa. Lisäksi valtuuston puheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus hoitaa liiton asioita sääntöjen ja valtuuston päätösten mukaan. Se valmistelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, laatii talousarvion ja toimintasuunnitelman.


Opiskelijoita liiton hallituksessa vuonna 2019 edustaa opiskelijavaliokunnan puheenjohtaja Annika Ikonen, annika.i.ikonen[at]helsinki.fi