Agronomiliiton opiskelijoiden edunvalvonta

Opiskelijoiden edunvalvonnan aiheet jakautuvat kolmeen eri osa-alueeseen: koulutus ja opiskelu, ammatillinen identiteetti ja kilpailukyky sekä työelämätieto. Tätä laajaa kenttää hoidetaan yhteistyössä muun muassa yliopistojen henkilökunnan, ainejärjestöjen sekä muiden akavalaisten opiskelijajärjestöjen kanssa.  Akavan Opiskelijat kokoaa yhteen kaikki akavalaisten liitojen opiskelijajärjestöt ja -toimijat.

Ammatillinen identiteetti ja kilpailukyky

Liitto vahvistaa opiskelijoiden ammatillista identiteettä ja oman osaamisen arvostamista kokoamalla yhteen saman alan ihmisiä. Se auttaa kehittämään kilpailukykyä työmarkkinoilla tukemalla opintojen suunnittelua sekä jakamalla alakohtaista tietoa työelämän mahdollisuuksista ja haasteista. Agronomiliiton opiskelijatoiminnan tärkeänä tavoitteena on myös yhdistää opiskelijoita toisiinsa ja työnantajiin sekä auttaa heitä luomaan monipuolisia yhteistyöverkostoja.

Työelämätieto

Liitto kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia työsuhdekoulutusten, työnhakuopastuksen sekä työelämäyhteyksien helpottamisen (esim. mentorointi ja työelämäillat) avulla. Lisäksi se seuraa kiinteästi opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden palkkaustasoa sekä työmarkkinatilannetta. Vuosittain päätetään opiskelijoiden vähimmäispalkkasuositukset, joista tiedotetaan opiskelijoille ja työnantajille. Vastavalmistuneiden alkupalkkasuositus tarkistetaan myös vuosittain.

Koulutus ja opiskelu

Liitto valvoo edustamiensa tutkintojen tasoa ja koulutusmääriä, jotta mahdollisimman moni saa valmistuttuaan koulutustaan vastaavan työpaikan. Lisäksi se tukee opintojen sujuvuutta ja opiskeluympäristön toimivuutta opiskelijan arjessa.