Ainejärjestöyhteistyö

Agronomiliitto tekee tiivistä yhteistyötä alansa ainejärjestöjen kanssa. Ainejärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetään esimerkiksi tapahtumia, työelämäiltoja ja koulutustilaisuuksia. Ainejärjestöjen kautta liitto saa tehokkaasti välitettyä työelämätietoutta alan opiskelijoille ja jäsenilleen. Vuosittain ainejärjestöjen kanssa solmitaan yhteistyösopimukset, joissa sovitaan myös toiminta-avustuksen määrästä. Ainejärjestöt saavat myös esittää edustajaansa opiskelijavaliokuntaan sekä vuosittain jaettavan stipendin saajaa.

Toiminnassa mukavat olevat ainejärjestöt löydät täältä.

Materiaalit ainejärjestöjen käyttöön löydät täältä.