Akavan opiskelijat

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta vastaa Akavan opiskelijoiden edunvalvonnasta. Jokainen akavalainen jäsenjärjestö on edustettuna opiskelijoiden valtuuskunnassa ja se toimii Akavan hallituksen alaisena. Tärkein päämäärä on tuoda opiskelijanäkökulma päätöksentekoon ja linjauksiin. Se tarjoaa lisäksi keskustelu- ja yhteistyöfoorumin akavalaisten ammattiliittojen opiskelijatoimijoille. Lue lisää valtuuskunnasta.

Agronomiliiton edustajat Akavan opiskelijoiden valtuuskunnassa 2023-2024:

varsinainen edustaja:
Reetta Keisalmi, reetta.keisalmi[at]helsinki.fi
varaedustaja:
Mirkku Muikku (jäsenpalvelupäällikkö), etunimi.sukunimi[at]agronomiliitto.fi