Ravitsemus- ja terveystieteet

Koulutusohjelmat:

  • Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma, FM, Helsingin yliopisto
  • Ravitsemustiede (ravitsemusterapeutti), TtM, Itä-Suomen yliopisto

Ravitsemustieteissä annetaan valmiudet toimia ravitsemusasiantuntijoina tutkimus- ja opetustehtävissä sekä ruokapalvelujärjestelmien, terveydenhuollon, elintarviketeollisuuden ja -kaupan sekä elintarvike- ja kotitalousalan järjestöjen suunnittelu-, valvonta- ja johtotehtävissä (ks. myös ravitsemusterapeutti).

Ravitsemustieteeseen suuntautuneiden yleisimpiä tehtävänimikkeitä ovat ravitsemusasiantuntija, ravitsemussuunnittelija, lehtori, tutkija ja ylitarkastaja. Toimiasema vaihtelee työkokemuksen mukaan päällikkötasolta johtajiin.

Ravitsemusterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammatti. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää ravitsemusterapeutin pätevyyden omaavalle oikeuden toimia laillistettuna ravitsemusterapeuttina. Laillistetun ravitsemusterapeutin työ on itsenäistä, vaativaa ja monipuolista. Laillistettuja ravitsemusterapeutteja valmistuu vain Itä-Suomen yliopistosta.

Ravitsemusterapeutteja toimii kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Ravitsemusterapeutteja työskentelee myös kuntoutuslaitoksissa, opettajina yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, tutkijoina elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Yleisimpiä tehtävänimikkeitä olivat ravitsemusterapeutti, ravitsemusasiantuntija, ravitsemussuunnittelija ja tutkija. Ravitsemusterapeutteja toimii myös paljon omalla toiminimellä. Toimiasema vaihtelee työkokemuksen mukaan päällikkötasolta johtajiin.