Ravitsemus- ja terveystieteet

Koulutusohjelmat:

  • Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma, FM, Helsingin yliopisto
  • Ravitsemustiede (ravitsemusterapeutti), TtM, Itä-Suomen yliopisto

Ravitsemustieteissä annetaan valmiudet toimia ravitsemusasiantuntijoina tutkimus- ja opetustehtävissä sekä ruokapalvelujärjestelmien, terveydenhuollon, elintarviketeollisuuden ja -kaupan sekä elintarvike- ja kotitalousalan järjestöjen suunnittelu-, valvonta- ja johtotehtävissä (ks. myös ravitsemusterapeutti).

Ravitsemustieteeseen suuntautuneiden yleisimpiä tehtävänimikkeitä ovat ravitsemusasiantuntija, ravitsemussuunnittelija, lehtori, tutkija ja ylitarkastaja. Toimiasema vaihtelee työkokemuksen mukaan päällikkötasolta johtajiin.

Ravitsemusterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammatti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää ravitsemusterapeutin pätevyyden omaavalle oikeuden toimia laillistettuna ravitsemusterapeuttina. Laillistetun ravitsemusterapeutin työ on itsenäistä, vaativaa ja monipuolista. Laillistettuja ravitsemusterapeutteja valmistuu vain Itä-Suomen yliopistosta.

Ravitsemusterapeutteja toimii kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Ravitsemusterapeutteja työskentelee myös kuntoutuslaitoksissa, opettajina yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, tutkijoina elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Yleisimpiä tehtävänimikkeitä olivat ravitsemusterapeutti, ravitsemusasiantuntija, ravitsemussuunnittelija ja tutkija. Ravitsemusterapeutteja toimii myös paljon omalla toiminimellä. Toimiasema vaihtelee työkokemuksen mukaan päällikkötasolta johtajiin.