Maataloustieteet

Koulutusohjelmat:

  • Maataloustieteiden kandiohjelma, MMK, Helsingin yliopisto
  • Maataloustieteiden maisteriohjelma, MMM, Helsingin yliopisto
  • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (maatalousekonomian opintosuunta), MMM, Helsingin yliopisto
  • Kasvibiologian maisteriohjelma, FM, Helsingin yliopisto
  • Ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma, FM tai MMM, Helsingin yliopisto

Maatalousalan työtehtävät vaihtelevat suuntautumisesta riippuen ja ne vaativat laaja-alaista kokonaisuuksien hallintaa.

Maataloustieteiden kandiohjelman ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskellaan laaja-alaisesti maataloustieteitä perehtyen kasveihin, eläimiin, teknologiaan ja maaperään sekä näitä sivuaviin luonnontieteisiin kemiaan, fysiikkaan, biologiaan ja matematiikkaan. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen haetaan oman kiinnostuksen mukaisesti yhteen maataloustieteiden neljästä moduulista: agroteknologia, kasvintuotantotieteet, kotieläintiede tai maaperä- ja ympäristötiede.

Kasvintuotantotiede antaa valmiudet, suuntautumisesta riippuen, soveltaa kasvintuotannon biologiaa monella eri tasolla molekyylibiologiasta ekologiseen kestävyyteen.

Yleisimmät tehtävänimikkeet ovat ylitarkastaja, tuotepäällikkö, erikoistutkija, tutkija, johtaja, lehtori ja maaseutusihteeri. Toimiasema vaihtelee työkokemuksen mukaan päällikkötasolta johtajiin.

Kotieläintiede antaa valmiudet tuotannon kehittämiseen, laadun parantamiseen sekä tuotannon kannattavuuteen ympäristövaikutukset ja eläinten hyvinvointikysymykset huomioon ottaen.

Yleisimmät tehtävänimikkeet ovat kehityspäällikkö, kotieläinagronomi, jalostusagronomi, lehtori, tutkija, ylitarkastaja ja johtaja.

Agroteknologia antaa valmiudet maatalouden eri osa-alueilla käytettävien kestävän kehityksen mukaisten teknisten ratkaisujen ja menetelmien sekä uusiutuvien luonnonvarojen kehittämiseen, toteuttamiseen ja käyttöön.

Yleisin tehtävänimike on tutkija ja toimitusjohtaja. Toimiasema vaihtelee työkokemuksen mukaan päällikkötasolta johtajiin.

Maaperä- ja ympäristötiede antaa valmiudet toimita tehtävissä, joissa pitää osata soveltaa tietoa siitä, miten maaperä ottaa vastaan ja muokkaa aineita, hyödyntää maaperän prosesseja kestävän kehityksen mukaisesti kasvintuotannossa, ympäristöongelmien ehkäisemisessä ja syntyneiden haittojen korjaamisessa.

Yleisimmät tehtävänimikkeet ovat tutkija, kemisti, erikoistutkija, lehtori ja päällikkö. Toimiasema vaihtelee työkokemuksen mukaan päällikkötasolta johtajiin.