Elintarviketieteet

Koulutusohjelmat:

  • Elintarviketieteiden kandiohjelma, ETK, Helsingin yliopisto
  • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, ETK tai MMK, Helsingin yliopisto
  • Elintarviketieteiden maisteriohjelma, ETM, Helsingin yliopisto
  • Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma, ETM tai MMM, Helsingin yliopisto
  • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma, FM, Helsingin yliopisto
  • Elintarvikebiotekniikka, TtM, Itä-Suomen yliopisto

Elintarviketieteissä voi suuntautua elintarvikekemiaan, -teknologiaan ja -mikrobiologiaan. Suuntautumisesta riippuen saat valmiudet erilaisten elintarvikkeiden valmistuksen, varastoinnin ja jakelun aikana tapahtuvien fysikaaliskemiallisten ja aistein havaittavien muutosten ymmärtämiseen sekä niiden hallintaan sekä valmiudet toimia laadunvalvonta-, tuotekehitys-, tuotanto-, tutkimus- ja opetustehtävissä.

Toimiasema vaihtelee työkokemuksen mukaan päällikkötasolta johtajiin.

Elintarvikekemiaan suuntautuneiden yleisimpiä tehtävänimikkeitä ovat tuoteryhmäpäällikkö, tuotekehityspäällikkö, tutkimuspäällikkö ja laatupäällikkö.

Elintarviketeknologiaan suuntautuneiden yleisimpiä tehtävänimikkeitä ovat tuotepäällikkö, tuotekehittäjä, ylitarkastaja, laatuvastaava ja tuotelaatupäällikkö.

Elintarvikemikrobiologiaan suuntautuneiden yleisimpiä tehtävänimikkeitä ovat ylitarkastaja, tutkija, laboratoriopäällikkö, terveystarkastaja ja projektipäällikkö.

Elintarvikebiotekniikkaan suuntautuneiden yleisimpiä tehtävänimikkeitä ovat tutkija ja laatupäällikkö.

Katso myös elintarvike-ekonomia.