Kesätöissä 2017

1. Kuka olet?
Olen Liisa Suomalainen ja aloitan syksyllä 3. vuoden opinnot Helsingin yliopistossa pääaineenani elintarviketieteet.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin suorittamassa korkeakouluharjoittelua elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa, kemian ja toksikologian yksikössä. Olin tutkimusharjoittelija uuden laktoosianalytiikkamenetelmän validointia käsittelevässä tutkimuksessa. Toimenkuvaani kuului laboratorio- sekä toimistotyöskentelyä. Labrassa käsittelin näytteitä ja valmistelin ne ajettavaksi nestekromatografilla. Hoidin myös nestekromatografi -laitteen ylläpitoa. Saatuja tuloksia integroin sekä siirsin ne Exceliin, jossa esimerkiksi piirsin standardisuoria, arkistoin tuloksia sekä muutenkin käsittelin niitä. Lisäksi osallistuin yksikön sekä oman jaostoni kokouksiin, palavereihin ja koulutuksiin sekä esimerkiksi Nuuksiossa pidettyyn koko yksikön yhteiseen kehittämispäivään.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
 Hain harjoittelupaikkaa yliopiston rekrysivujen välityksellä löytyneen työpaikkailmoituksen kautta.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Opin paljon käytännön osaamista laboratoriotyöskentelystä sekä millaista on elintarvikekemiaan liittyvän tutkimuksen tekeminen. Tutkimusharjoittelijana sain hyvän käsityksen tutkijan työstä Evirassa.

 

1. Kuka olet?
Olen Tiina Roine ja pääaineeni viimeiset viisi vuotta on ollut ravitsemustiede.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Aloitin kesällä 2017 Euroopan komission Joint Research Centerissä traineena. Työskentelen viisi kuukautta ravitsemuksen ja terveyden parissa yksikössä nimeltä Health in Society. Sijaintina on idyllinen pikkukylä vuorten ja järvien keskellä Pohjois-Italiassa.

Yksikössä työskennellään tarttumattomien tautien ennaltaehkäisyn, rintasyövän ja syöpärekisterien sekä harvinaisten sairauksien parissa. Ravitsemustiimissäni keskitytään ravitsemus- ja terveyspolitiikkaan etenkin terveyden edistämisen näkökulmasta ja tehdään töitä muun muassa kansanravitsemukseen, alkoholiin ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyen. Tarkoituksena on tukea poliittista päätöksentekoa EU:n tasolla ja jäsenmaissa. Olen työskennellyt projektin parissa, joka kokoaa tieteellistä tietoa valituista ravitsemus- ja terveysaiheista päättäjiä varten. Tarkoituksena on luoda ajan tasalla oleva, luotettavaa tietoa tarjoava sivusto.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Nykyisen yksikköni työntekijä lähetti hakuilmoitusta eteenpäin eri kanavissa, minkä johdosta se päätyi myös ravitsemustieteilijöiden sähköpostilistalle. Hain paikkaa huhtikuun alussa ja aloitin Italiassa kaksi kuukautta myöhemmin.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Olen nyt ollut täällä kaksi kuukautta, vielä on kolme kuukautta edessä. Tähän mennessä olen oppinut paljon alan kansainvälisistä toimijoista sekä erilaisista keinoista, joilla terveyspolitiikkaa ohjataan kansainvälisellä tasolla. On ollut mielenkiintoista oppia, miten samantapaisten haasteiden kanssa eri puolilla maailmaa painitaan. Onkin tärkeää tehdä kansainvälistä yhteistyötä terveyden edistämiseksi, sillä se on harvoin tärkeimpien poliittisten intressien listalla.

Työskentely kansainvälisessä ympäristössä on ehdottomasti positiivinen kokemus. Muista kulttuureista ja toimintatavoista voi aina oppia jotain uutta, ja samalla huomata mikä omassa toimii jo hyvin. Täällä on saanut myös perehtyä ajantasaiseen käsitykseen ravitsemusaiheista ja syventää omaa ravitsemustieteen osaamista niin työpöydän ääressä kuin kahvipöytäkeskusteluissakin. Kokeneet työkaverit osaavat kertoa alan tulevista haasteista ja menneistä onnistumisista, ja ajankohtaisista aiheista keskusteleminen itseä kokeneempien kanssa on opettavaista.

 

1. Kuka olet?
Olen Hannes Tenhola ja opiskelen kuluttajaekonomiaa. Aloitan 6. vuoden syksyllä 2017.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesällä 2017 harjoittelijana Tilastokeskuksella ja työskentelin kuluttajahintaindeksi-tiimissä. Kuluttajahintaindeksi on kuukausittain julkaistava tilasto, joka mittaa kuluttajahintojen kehitystä eli inflaatiota. Toimenkuvani oli oikeastaan kaksijakoinen. Puolet ajastani oli varattu itsenäiselle kehittämistyölle, joka liittyi scanner data -aineiston tutkimiseen. Scanner datalla tarkoitetaan massa-aineistoa, johon on kerätty suoraan kaupan kassalla viivakoodinlukijalla skannattujen tuotteiden tietoja. Toinen puolisko ajastani oli varattu itse kuluttajahintaindeksin parissa työskentelyyn. Autoin muun muassa indeksin tuotantoon liittyvissä asioissa.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
 Helsinki Rekrynetin kautta. Rekrynetiin kootaan paljon eri työnantajien tarjoamia harjoittelupaikkoja, jotka on tarkoitettu nimenomaan korkeakoulussa oleville opiskelijoille.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Opin paljon indekseistä ja siitä miten tilastoja tuotetaan. Opin myös lisää kuluttajien käyttäytymisestä ja etenkin hintojen vaikutuksesta kuluttajakäyttäytymiseen. Oman kehittämistyöni kautta osaamiseni SAS-tilasto-ohjelman käytössä karttui paljon. Kirjoitin myös pitkähkön raportin tekemästäni työstä, joka on hyvää valmistautumista tulevaa gradun kirjoitusta varten.

 

1. Kuka olet?
Olen Matias Vainio ja aloitan toisen vuoteni Helsingin yliopistossa elintarviketeknologian parissa. Pohjakoulutukseltani olen bio- ja elintarviketekniikan insinööri (amk).

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Suoritin harjoitteluni HKScanilla Forssan toimipisteellä. Toimin tuotannonsuunnittelijanasian teurastus- ja leikkuutoiminnoissa. Toimenkuvaan kuului lihanohjaukselliset tehtävät eli mm. leikkauksen ohjaus, tilauslistojen teko, sian palalihojen tuotannonsuunnittelu sekä rahti- ja vientiteurastuksen ohjaus.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Suoritin HKScanin Forssan toimipisteellä myös insinööriharjoittelun, tein opinnäytetyön ja toimin kesätöissä aikaisempana kesänä. Siksi oli luontevaa lähestyä heitä myös tämän harjoittelun tiimoilta.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Ohjaustoiminnassa liikutaan laajasti niin tuotannon kuin myynninkin rajapinnoilla ja tehdään yhteistyötä muiden ohjaajien kanssa. Opin tässä tehtävässä siis paljon liha-alan toimitusketjusta aina hankinnasta jatkojalostukseen ja myyntiin sekä hallitsemaan useita suuria kokonaisuuksia samanaikaisesti.

 

1. Kuka olet?
Olen Anna-Maria Piipponen ja opiskelen neljättä vuotta Helsingin yliopistossa pääaineenani maataloustieteet ja sivuaineenani ravitsemustiede.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin harjoittelussa Ruokatieto yhdistyksessä. Tehtäväni oli kasata vuosittainen tilastojulkaisu, koordinoida sen painatus- ja julkaisuprosessia sekä päivittää yhdistyksen kotisivuja julkaisuun liittyen. Toimin myös messuesittelijänä parilla messuilla.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Olin ollut pitkään kiinnostunut Ruokatieto yhdistyksestä ja tiedustellut kesätyöpaikasta jo vuosi aiemmin. Viime keväänä kävin koulukurssiin liittyen haastattelemassa erästä Ruokatiedon työntekijöistä ja hieman myöhemmin, aivan perinteisellä työnhakutavalla, soittelin kysellen harjoittelupaikkaa.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Julkaisun tietoja päivittäessä tuli väistämättä perehdyttyä koko ruokaketjuun lukuina. Sain myös paremman kuvan ketjun rakenteesta ja toiminnasta. Minulle oli harjoittelussa hyötyä maatalous- ja ravitsemusalan yhdistämisestä, mitä opintojen alussa toivoinkin. Sain luottamusta siihen, että kannattaa opiskella sitä, mikä kiinnostaa, ja antaa kiinnostuksen ohjata valintoja.

 

1. Kuka olet?
Olen Tuuli Teittinen, opiskelen Helsingin yliopistossa ympäristötieteitä, josta tarkoitukseni on valmistua maisteriksi tänä syksynä harjoitteluni jälkeen. Olen myös vuoden verran tehnyt toista maisteritutkintoa Aalto-yliopistossa vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmassa.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin neljän kuukauden harjoittelussa ympäristöministeriön materiaalitalousyksikössä. Työskentelin niin kutsutussa ”jäteryhmässä”, eli työtehtäväni liittyvät jätteisiin ja kierrätykseen. Kesän aikana muun muassa päivitin selvitystä kotitalouskompostoinnin määristä Suomessa, tein englanninkielisen katsauksen Suomen jätehuollosta, kartoitin Suomessa tehtyä tutkimusta merten roskaantumisesta ja mikromuoviongelmasta, sekä tein muita pienempiä taustaselvityksiä.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Huomasin kiinnostavan harjoittelupaikkailmoituksen yliopiston urapalveluiden nettisivuilla. Hain paikkaa ja pääsin haastatteluun. Hain muutamia muitakin ministeriöiden harjoittelupaikkoja, mutta tämä paikka oli kyllä kaikista kiinnostavin, sillä olen jo pitkään ollut kiinnostunut jätehuollosta. Yritin sekä hakemuksessa että haastattelussa tuoda esiin kiinnostustani jätealaan, ja luulen, että se auttoi minua saamaan paikan. Minulla oli myös yliopiston myöntämä harjoitteluapuraha. Sitä edellytetään yleensä ministeriön harjoittelupaikkoihin, mutta olen kuullut, että jotkut ovat saaneet paikkoja myös ilman apurahaa.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Olen oppinut harjoitteluni aikana paljon jätehuollosta ja siitä, mitä kaikkea siihen liittyy. On myös ollut mielenkiintoista päästä tutustumaan, millaista työskentely ministeriössä on ja mitä ministeriöissä oikeastaan tehdään. Pääsin myös osallistumaan korkeakouluharjoittelijoille tarkoitettuun lainvalmistelu tutuksi –teemaryhmään, jossa käytiin läpi lainvalmisteluprosessia.

 

1. Kuka olet?
Olen Kaisa Somerpalo ja aloitan 2. vuoden opinnot elintarviketieteissä.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Työskentelin Fazerin leipomossa tuotantoketjun loppupäässä, jossa valmiiksi pakattu leipä lähetetään eteenpäin. Tehtävänäni oli täyttää laatikot halutuilla määrillä eri leipiä mahdollisimman nopeasti, jotta ne ehtivät ajoissa myymälöihin. Toimenkuvaan kuului myös huonojen leipien karsiminen, jotta laatu pysyy hyvänä.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Hain kesätyötä täyttämällä Fazerin nettisivuilla työhakemuksen. Linkin sain ainejärjestö Lipidin sähköpostilistan kautta.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Oli mielenkiintoista nähdä koko tuotantoprosessi omin silmin. Näin on helpompi ymmärtää eri pakkaus- ja tuontantomenetelmiä, joista on lukenut vain kirjoista. Kesätyöt antoivat myös näkemystä, mitä ongelmia leipomossa voi tulla vastaan ja kuinka niihin on varauduttu.

 

1. Kuka olet?
Olen Viivi Mattlar elintarvikekemian maisterivaiheen opiskelija.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin töissä Arlan Sipoon tuotantolaitoksen laadunvalvontalaboratoriossa varmistamassa valmiiden maitojen ja maitotuotteiden laatua ennen kuin tuotteet menevät kaupan hyllylle tai ravintoloihin. Työtehtäviini kuului maitotuotteiden kemiallisen, mikrobiologisen sekä aistittavan laadun valvonta sekä laboratoriossa käytettävien liuosten ja kasvatusalustojen valmistus.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Olin edellisenä kesänä myös kyseissä työpaikassa. Jatkoin työskentelyä lukuvuoden ajan opintojen ohessa ja tänä aikana minua kysyttiin myös täksi kesäksi töihin. Edellisenä vuonna vastasin yrityksen sivuilla olleeseen työpaikkailmoituksen ja sen kautta sain tämän työn.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Opin omasta alasta paljon sellaisia asioita, mitkä ovat opiskeluissa on käyty hyvin pintapuolisesti, mutta opin myös opiskeluissa käytettyjen menetelmien olevan hieman vanhanaikaisia ja pitkäkestoisia. Myös monet laboratoriossa arkikäytössä olevat menetelmät ovat pikamenetelmiä, joita yliopiston tarjoamat teoriapohjaiset opinnot eivät tue. Toisaalta usein pikamenetelmien tarkkuutta ja toimivuutta tarkistetaan säännöllisesti yliopiston opettamien vanhojen työläämpien menetelmien avulla. 

Olen oppinut myös paljon maidontuotantoketjusta maitotilalta kauppaan, mutta myös siitä kuinka tarkan ja monissa prosessin vaiheissa tapahtuvan valvonnan kautta maito päätyy kuluttajalle. Työssäni olen saanut myös hyvän näkymän elintarviketeollisuuteen ja saanut hyvän näkökentän elintarvikealaan. Olen myös saanut käsitystä millaisia oman alan työtehtäviä isoissa yrityksessä on. Olen saanut näiden kahden kesän aikana paljon antoisaa työkokemusta ja odotan innolla uusia haasteita.

 

1. Kuka olet?
Olen Aino Seppänen ja opiskelen maaperä- ja ympäristötieteitä Helsingin yliopistossa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa, elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella. Aloitan neljännen vuoteni syksyllä 2017. Sivuaineina minulla on akvaattiset tieteet ja yleinen kemia.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesätöissä Soilfood-nimisessä yrityksessä, johon minut otettiin tutkimusavustajaksi Päästösäästö-hankkeeseen. Hanke keskittyy viljelymaan rakenteen ja veden- ja ravinteiden pidätyskyvyn tehostamiseen satoisuuden parantamiseksi, sekä vesistöjen ravinnekuormituksen pienentämiseksi. Erilaisia maanparannusaineita, lannoitusmalleja ja mikrobiaktiivisuuden kiihdyttäjiä testataan 45 koeruutua sisältävässä kenttäkokeessa, joka sijaitsee Paraisilla upealla Qvidjan tilalla. Työnkuvani oli monipuolinen ja koostui kasvukauden havainnoinnista, näytteentotosta, mittauksista ja kentän ylläpidon vastaamisesta. Tämän lisäksi tein selvityksiä hankkeelle, osallistuin kokeen toteutuksen suunnitteluun, kirjoitin raportteja, olin mukana järjestämässä tilaisuuksia ja pääsin myös osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin. Perustin myös blogin kokeelle.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Soilfood yrityksenä kiehtoi minua suuresti. Yrityksen kiertotalouden ja ekologisen maatalouden yhdistelmä sekä toimintaa ohjaava maaperän ja maaperän mikrobiston hyvinvoinnista huolehtiminen tuntui omalta. Näin ollen soitin yrityksen yhdelle perustajista sekä hallituksen jäsenelle, joka toimii myös tutkimuksen ja kehityksen puolella. Hän pyysi minua lähettämään heille avoimen hakemuksen. Tuolloin en vielä tiennyt millaista toimenkuvaan hain, joten kirjoitin tiiviin tekstin osaamisestani ja miksi haluaisin kyseiseen yritykseen töihin. Hakemuksen perusteella pääsin työhaastatteluun ja kuulin Päästösäästö-hankkeesta. Olin edellisen kesän töissä Yara Suomen Kotkaniemen koetilalla. Yaralta sain erinomaisen opin kenttäkoetoimintaan ja opinnoistani saama ymmärrys maaperään olivat varmasti syitä, että työn sain.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Koko kesä on ollut mielettömän opettavainen. Hankkeen ympärillä toimii paljon asiantuntijoita ja tekijöitä, joiden kanssa olen päässyt tekemään yhteistyötä ja kuulemaan heidän mielenkiintoisia ajatuksiaan. Tämä on ollut erityisen antoisaa. Olen oppinut valtavasti koetoiminnasta käytännöstä, asioiden ajoituksesta ja viestinnän merkityksestä koetoiminnassa. Tietoni kasvuston havainnoinnista ja kasvukauden mittauksista, maaperästä, hiilen sidonnasta, maaperän biologiasta, kasvituotannosta, maanviljelystä, kasvipatologiasta ja erityisesti kevätvehnän ominaisuuksista ovat kasvaneet hurjasti. Hanke on muodostunut minulle tärkeäksi, se on kehittänyt ja motivoinut minua aivan uudella tavalla. Olen tehnyt sen parissa välillä pitkääkin päivää, mutta joka päivä olen herännyt seuraavaan työpäivään intoa täynnä!

 

1. Kuka olet?
Olen Julia Liu ja aloitan toisen vuoden opiskeluni Viikissä elintarviketieteen puolella.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin kesätöissä Pauligin Vuosaaren paahtimolla. Työskentelin pakkaamon puolella, jossa pakkasin kahvijauhetta tai kahvipapuja erilaisiin pakkauksiin. Toimenkuvaani kuului myös laadunvalvonta, tuotantokoneiden hallinta ja kunnostus.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Sain kesätyön täyttämällä Pauligin työhakemuksen netissä ja pääsin ryhmähaastatteluun.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Opin millaista on kahvinvalmistus ruohojuuritasolla suuressa elintarviketuotantoteollisuudessa.  Työssä huomaa opittu teorian olevan vain pieni osa suurempaa kokonaisuutta. Varsinkin työntekijöillä on tuotannossa merkitystä, sillä tuotantokoneet eivät toimi virheettömästi. Kokemuksien kautta osaava työntekijä ratkaisee tuotantokoneiden ongelmat. On siis vielä matkaa siihen, että tuotannossa pärjättäisi täysin robotiikan avulla. Tällä hetkellä sujuva kommunikaatio ja työilmapiiri ovat avaintekijöitä tuotannossa.

 

1. Kuka olet?
Olen Riku Mäkinen ja opiskelen markkinointia. Aloitin opinnot syksyllä 2016, joten lähtee toinen vuosi käyntiin.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin töissä Sinebrychoffilla logistiikkatyöntekijänä. Toimenkuvaani kuului asiakkaiden tilausten keräilyä, materiaalin vastaanottoa sekä hyllytystä, asiakaspalautusten myyntikunnostusta sekä saldonlaskentaa.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Kesätöitä hakiessani mietin erilaisia elintarvikealan yrityksiä ja Sinebrychoffin sivuja selatessani huomasin heidän hakevan logistiikkatyöntekijöitä kesäksi, joten päätin hakea.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Olen oppinut käyttämään SAP-toiminnanohjausjärjestelmää ja ymmärrän miksi ja mitä varten sitä käytetään. Logistiikkatyöntekijänä olen myös ollut tekemisissä monen eri osaston kanssa elintarvikeketjussa, muun muassa tuotannon, myynnin, markkinoinnin parissa. Sitä kautta nähnyt laajemmin elintarvikealaa.

 

1. Kuka olet?
Olen Jussi Taskinen ja opiskelen toista vuotta elintarvikebiotekniikan maisteriohjelmassa Viikissä.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin keväällä VTT:llä opintoihini kuuluvassa tutkimusryhmäharjoittelussa. Tutkin entsyymien avulla hydrolysoitujen biomassojen suodattuvuutta. Suoritin kokeita laboratoriossa koesuunnitelman mukaan ja raportoin tulokset toimisto-ohjelmien avulla. Lisäksi tein erinäisiä kevyitä laboratoriotehtäviä kuten näytteiden lähettämistä ja purkamista. Harjoittelun jälkeen sain onnekseni jatkaa kesätöissä, jolloin sain enemmän vastuuta kahden projektin suorittamisessa. Olin vastuussa tiedonhankinnasta, menetelmän optimoinnista, koesarjan suunnittelusta, kokeiden suorittamisesta ja tulosten koostamisesta. Työ oli mielenkiintoinen ja nautin sekä projektityön vastuusta että vapaudesta.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Eräällä kurssilla oli vierailevana luennoitsijana VTT:n työntekijä, johon otin yhteyttä kysyäkseni tutkimusryhmäharjoittelupaikasta. En saanut harjoittelupaikkaa häneltä, mutta hän ohjasi minut henkilön puheille jolla oli tarjota sopivan pituinen ja rajattu projekti harjoittelua varten. Harjoittelun jälkeen huomattiin sopivasti tarve kesätyöntekijälle toisiin projekteihin, joihin pääsin mukaan.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Sain harjoittelusta lisää ammatillista itsevarmuutta ja pääsin verkostoitumaan. Opin käyttämään biotekniikan ja kemian laitteita ja ohjelmistoja. Pääsin tutustumaan myös erilaisten projektien kokoonpanoon, aikataulutukseen ja toteutukseen. Minulle selkiytyi tutkimustiedon vaatima valtava työmäärä ja yhteistyö organisaatioiden välillä. Tutustuin muihin opiskelijoihin jotka tekivät VTT:lle diplomityötä tai pro gradua joten sain käsityksen siitä, mitä opinnäytetyön tekeminen VTT:lle käytännössä vaatii.

 

1. Kuka olet?
Olen Oscar Gräsbeck ja minulla on vuoden opinnot elintarvike-ekonomiaa ja yrittäjyyttä takana Viikissä.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Olin töissä Anton&Antonilla markkinoinnin ja myynnin tukitehtävissä. Työni oli hyvin monipuolinen ja opettavainen, sillä toimenkuvani oli laaja: minut koulutettiin hoitamaan ruokakassipalvelun operatiivisia prosesseja sekä asiakaspalvelua. Suunnittelin ja korjasin tuoteselostuksia, otin vastaan ja käsittelin tilauksia sekä tein myynninedistämistä ja promootiota. Hoidin myös mm. hinnoittelua ja muita tehtäviä toimiston toimihenkilöiden lomien aikana. Tein myös asiakasviestintää sähköisten uutiskirjeiden, reseptien ja sosiaalisen median muodossa.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Olin ennen opintojen alkua Anton&Antonin ruokakaupoissa vuorovastaavana. Aloitin aikoinaan myyjän työt esittelemällä itseni myymäläpäällikölle. Keväällä päätin hakea kesätyötä, joka vastaisi tutkintoni tulevia tehtäviä ja jossa voisin soveltaa oppimaani. Otin yhteyttä entisen työpaikkani toimistoon ja tiedustelin kesätyötä hallinnon puolelta.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Kehityin paljon ja oli todella mielenkiintoista soveltaa omaa osaamista ja opittua tehtävissäni! Opin paljon uutta asiakasviestinnästä, prosessinhallinnasta sekä elintarvikealan yrityksen hallinnon toiminnoista ja työtehtävistä. Opin myös ymmärtämään kauppayrityksen ns. taustarakenteita, jotka eivät välttämättä näy asiakkaalle. Jokaisen myydyn palvelun ja tuotteen takana on lukuisia prosesseja, joiden hahmottaminen ja ymmärtäminen on tärkeää elintarvikealalla toimiessa.

 

1. Kuka olet?
Olen Elisa Räikkönen ja aloitan syksyllä 2017 elintarviketieteiden maisteriopinnot.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Työskentelin Valion Vaaralan tehtaalla sulatejuuston valmistajana. Työtehtäviini kuului sulatejuuston valmistaminen, laadunvarmistus, näytteidenotto ja tuotannon tavoitteiden toteutumisesta vastaaminen.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Sain kesätyöpaikan Valion kesätyöhaun kautta. Kahtena aikaisempana kesänä olin työskennellyt Fazerilla ruokaleipäosastolla pakkaamossa sekä valmistuksessa.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Valion tuotevalmistajana pääsin käytännössä tutustumaan maitoteknologian luennoilla tutuksi tulleisiin laitteisiin. Tämän lisäksi tuotannossa olen oppinut elintarvikehygieniasta, -turvallisuudesta ja -laadusta käytännössä.

 

 

 

1. Kuka olet?
Olen Sini Kokkola ja olen opiskellut ravitsemustiedettä pääaineenani kolmen vuoden ajan Helsingin yliopistossa. Sain kanditutkintoni valmiiksi keväällä 2017 ja tällä hetkellä suoritan maisterivaiheen opintoja.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Työskentelin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) FinTerveys/FinRavinto 2017 -tutkimuksessa tutkimusassistenttina/ravintohaastattelijana kevään ja kesän 2017 yhteensä 9 kuukauden ajan. Työsuhteen alussa kaikille tutkimukseen palkatuille ravintohaastattelijoille järjestettiin kahden viikon menetelmäkoulutusjakso. Tutkimuksessa toimi yhteensä kuusi kenttätutkimusryhmää, jotka vierailivat yhteensä yli 50 paikkakunnalla tekemässä kenttätutkimusta. Jokaisessa kenttäryhmässä oli yksi ravintohaastattelija ja jos joku näistä kuuden kenttäryhmän ravintohaastattelijasta sairastui, minä matkustin tuuraamaan häntä. Sain matkustaa ympäri Suomea noin 20 kaupungissa aina Utsjoelta Turkuun saakka. Silloin, kun minua ei tarvittu tuuraustehtävissä, työskentelin ravintopuhelinhaastattelijana THL:n Helsingin toimipisteellä. Kesän ja syksyn ajan toimin vastaavana puhelinhaastattelijana. Työtehtäviini kuuluivat ravintopuhelinhaastatteluiden tekeminen, ravintohaastattelijoiden työvuorojen suunnitteleminen, natrium- ja muut ravintoainepitoisuustietojen tarkistukset ja muut aineiston käsittelyn avustavat tehtävät.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Sain kuulla jo keväällä 2016 THL-yritysvierailun yhteydessä, että FinRavinto 2017 -tutkimukseen palkataan myös loppuvaiheen ravitsemustieteen opiskelijoita ravintohaastattelijoiksi. Tiesin, että haluaisin suorittaa työharjoitteluni keväällä/kesällä 2017, joten seurasin säännöllisesti työnhakukanavia, jotta tietäisin milloin haku tehtävään alkaa.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Opin minkälaista on toteuttaa suurta kansantutkimusta ruohonjuuritasolla. Opin työskentelemään eri ammattikuntien edustajien kanssa, sillä kuusihenkiseen kenttätutkimusryhmään kuului ravintohaastattelijan lisäksi muun muassa sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia ja laborantteja. Ehdin työskentelemään kenttäjakson aikana kaikissa kuudessa kenttäryhmässä, joten tutustuin hyvin moneen uuteen mielenkiintoiseen ihmiseen. Toimistolla ravintopuhelinhaastatteluja tehdessäni tutustuin moneen ravitsemustieteilijään. Sain luotua tärkeitä työelämän verkostoja ja tutustua moneen mielenkiintoiseen ihmiseen!

 

1. Kuka olet?
Olen Veera Kyheröinen ja aloitin kuluttajaekonomian opintoni 2015, siirtyen syksyllä 2017 Iso pyörän uudistusten myötä Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelmaan.

2. Missä olit kesätöissä vuonna 2017 ja mitä toimenkuvaasi kuului?
Sain harjoittelupaikan Raision Raisiagron liiketoimintayksikön hankintatiimistä, joka hankkii raaka-aineet Raisioagron kolmelle rehutehtaalle. Työtehtäviini kuului isompia ja pienempiä kehitysprojekteja, varastotasojen hallintaa Lean -periaatteiden mukaisesti sekä tiettyjen raaka-aineiden hankinta. Pääsin myös mukaan toimittajatapaamisiin ja seurasin raaka-ainemarkkinoita ja markkinoiden hinnan kehitystä. Lisäksi sijaistin osastomme ostajia perehtyen esimerkiksi laivauslogistiikan hallintaan ja sopimusten tekoon. Seuraavaksi alan suunnitella hankintaan liittyvää opinnäytetyötä, jota myös Raisio voisi hyödyntää.

3. Mitä kautta sait kesätyön?
Hakemuksen ja Skype-haastattelun kautta. Käytin paljon aikaa työhakemuksen tekoon ja räätälöin sen hakemaani paikkaa varten.

4. Mitä opit omasta alastasi ja mitä koit ylipäänsä oppineesi kesätyössäsi?
Minulle tämä harjoittelupaikka oli unelmien täyttymys. Miellyttävät ja vaativat työtehtävät vaativat pohtimista ja suunnittelua, joissa pystyin myös hyödyntämään kursseilla käytettyjä laskelmia ja tietoja. Työn myötä opin tunnistamaan omat vahvuuteni ja heikkouteni sekä monipuolisen tehtäväkentän myötä myös opin millaisista työtehtävistä pidän. Ja mikä tärkeintä, koin, että tekemästäni työstä oli muille hyötyä. Avoin ja rento ilmapiiri teki työnteosta mukavaa ja sitä kautta opin paljon toimialasta sekä yrityksen toiminnasta. Koen, että harjoittelu toi valtavasti perspektiiviä työelämään ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Nyt opintojen jatkuessa tiedän myös tarkemmin, mihin aiheisiin haluan jatkossa perehtyä.