Opiskelijoiden palkkasuositukset

Liitto neuvoo sinua palkkatason määrittelyssä vuosittain tehtävien työmarkkinatutkimusten avulla. Palkkojen lisäksi näissä tutkimuksissa kartoitetaan myös muita palvelussuhteeseen kuuluvia asioita. Opiskelijoille tehdään erikseen joka toinen vuosi oma työmarkkinatutkimus, jossa kartoitetaan kesään ajoittuvia ja lukuvuoden aikaisia töitä sekä palkkoja. Vastavalmistuneiden sijoittumista sekä palkkausta seurataan myös vuosittaisella tutkimuksella. Vastavalmistuneiden alkupalkkasuosituksen yksityissektorilla löydät täältä.

Palkkatutkimusten perusteella annetaan vähimmäispalkkasuositukset niin vastavalmistuneille kuin opiskelijoillekin. Näitä tietoja kannattaa käyttää hyödyksi palkkaneuvotteluissa.

Agronomiliiton hallituksen vahvistamat (26.1.2024) palkkasuositukset opiskelijoille:

  • 0-180 op, 2 600 €/kk
  • 181-240 op, 2 800 €/kk
  • yli 240 op, 3 000 €/kk

Säännöllisessä osa-aikatyössä tuntipalkka saadaan jakamalla suosituspalkka 158:lla. Tilapäistöissä tuntipalkka määritellään korkeammaksi (ks. Akavan palkkiosuositukset). Palkkasuositukset ovat aina ohjeellisia. Ne koskevat yksityis- ja neuvontasektoria, omaan opintoalaan liittyvää työtä. Palkkaukseen vaikuttavat myös työn vaativuus, paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi työkokemus sekä mahdolliset lisäopinnot.

Korvaus lopputyöstä

Jos opiskelija tekee lopputyönsä ulkopuoliselle (mm.yksityinen yritys, kunta, valtion organisaatio) suositellaan opiskelijalle maksettavaksi työstä korvaus, jonka suuruus on 3 000 €/kk. Lisäksi suositellaan korvauksen maksamista palkkana, koska se kartuttaa opiskelijan työssäoloehtoa toisin kuin palkkiot ja stipendit.

 

Palkkaneuvonta

  • Ota yhteyttä sähköpostitse: palkkaneuvonta@agronomiliitto.fi

Lisätietoja löydät täältä.