Opiskelijat kesätöissä ja harjoitteluissa

Vain harva lomailee

Agronomiliiton alojen opiskelijat tekevät ahkerasti töitä kesäisin. Opiskelijoiden työmarkkinatutkimus vuodelta 2019 vahvistaa väitteen. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 73 % työskenteli kesällä 2019 päätoimisesti. Tämän lisäksi 7 % teki opintoihin liittyvää palkallista harjoittelua.

Kaikki eivät toki tehneet omaan koulutusalaansa liittyviä töitä, mutta opintojen edetessä oman alan kesätöiden tekeminen yleistyy . Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista 39 % oli omaan alaan liittyvässä työssä, kun 5-6 vuotta opiskelleiden kohdalla oman alan töissä oli jo 60 % opiskelijoista. Opiskelijoista 73 % työskenteli kokoaikaisessa työsuhteessa ja 27 % teki työtä osa-aikaisella työsopimuksella. 

Kesällä kokoaikaisesti työskennelleiden opiskelijoiden keskipalkka on 2 260 euroa mediaanin ollessa 2 200 euroa. Kesällä 2019 työssä olleiden palkkataso vaihtelee vuosikurssin mukaan. 

Suurin työllistäjä oli yksityinen sektori, jolla työskenteli 81 % kesällä töistä ollesta. 

Lähde: Agronomiliiton opiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2019, Taloustutkimus Oy

Olemme koonneet kesätyöpaikkojen/harjoittelupaikkojen etsimisen avuksi työnantajalistauksen. Löydät sen jäsenkirjautumisen takaa täältä.

 

Tarkistuslista kesätyöntekijälle

Muista tehdä työsopimus kirjallisesti

Vaikka suullinen sopimus on yhtä sitova kuin kirjallinen, sen sisältö on vaikea todentaa jälkikäteen. Tee aina kirjallinen työsopimus.

Tarkistuta työsopimuksesi Agronomiliitossa

Työsopimuksen tarkistuttaminen on hyvä tapa varmistaa, että kirjaukset ovat kunnossa, erityisesti jos et ole aivan varma sopimuksen sisällöstä. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista on hyvä pyytää nähtäväksi työsuhteeseen mahdollisesti vaikuttavat ohjesäännöt, kuten matkustusohje.

Selvitä, sovelletaanko työsuhteeseesi työehtosopimusta

Samassa työpaikassa voidaan soveltaa useita työehtosopimuksia, joissa sovitaan muun muassa sairausajan palkasta ja varsinaisen työajan ulkopuolella tehdyn työn korvaamisesta.

Tarkista palkkaerittelyt

Saat palkkaerittelyn, josta käy ilmi palkkatiedot, ennakonpidätys sekä mahdolliset lisät ja päivärahat. Varmista, että sinulle on maksettu palkkaa työsopimuksesi mukaisesti. Tarkista, että palkassa ovat mukana kaikki sinulle kuuluvat lisät.

Muista, että työaikalaki koskee kesätyöntekijöitäkin

Ylitöiden tekemiseen on aina pyydettävä suostumuksesi. Tarkasta, miten ylityöt korvataan joko työaikalaista tai työehtosopimuksesta.

Muista lomakorvaus

Sinulle kertyy vuosilomaa, jos työskentelet vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa. Näistä säännöistä ensin mainittua sovelletaan ensisijaisesti. Kesätöiden aikana lomaa ei usein ehditä antaa vapaana, vaan se maksetaan lomakorvauksena työsuhteesi päättyessä.

Kysy rohkeasti neuvoja ja apua!

Mitä enemmän opit ja kehityt työssäsi, sitä enemmän työkokemuksestasi on hyötyä tulevaisuudessa. Älä epäröi kysyä neuvoja.

Pyydä työtodistus

Työntekijällä on työsuhteen päättyessä aina oikeus pyynnöstään saada työtodistus. Työtodistuksessa on mainittava vähintään työsuhteen kestoaika ja työtehtävät. Työntekijän erillisestä pyynnöstä työtodistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä tai vain toinen näistä.

Säilytä palkkaerittelysi ja palkkatodistuksesi

Saatat tarvita palkkatodistustasi esimerkiksi todistaaksesi kartuttamasi työssäoloehdon työttömyysturvaa varten. Myös verotuksen tarkistamisessa tarvitaan palkkatodistusta.