Työttömyysturva ja opintojen aikainen työ

Työskentely opintojen ohella on hyvin yleistä liiton edustamilla aloilla. Suurin osa työskentelee siksi, että se on toimeentulon vuoksi pakollista. Useat haluavat myös hankkia arvokasta kokemusta työelämää varten. Liiton opiskelijoiden työmarkkinatutkimuksen 2017 mukaan 65 % työskentelee opintojensa ohessa lukukauden aikana. Heistä vain 14 % työskentelee päivittäin ja 32 % joitakin kertoja viikossa ja loput harvemmin.

Kohtuullinen työnteko ei tutkimuksen mukaan hidasta opintoja, mutta edistää valmistumisen jälkeistä työllistymistä. Agronomiliiton opiskelijat ovat suorittaneet keskimäärin 47 opintopistettä lukuvuoden 2016-2017 aikana (mediaani 50). Mitä säännöllisempää työskentely on, sitä vähemmän opiskelija on suorittanut opintopisteitä. Ne opiskelijat, jotka eivät työskennelleet lainkaan, ovat suorittaneet keskimäärin 50 opintopistettä ja lukukauden aikana joitain kertoja kuukaudessa tai harvemmin kuin kerran kuukaudessa työskennelleet ovat suorittaneet opintopisteitä keskimäärin 54. Joitakin kertoja viikossa työskentelevät ovat suorittaneet keskimäärin 45 opintopistettä, kun päivittäin työskentelevät ovat suorittaneet lukuvuoden aikana keskimäärin 21 opintopistettä.

Hieman yli puolella (52 %) lukukauden aikainen työ vastasi omaa alaa. Mitä enemmän opiskeluvuosia on takana, sitä useammin tehty työ vastaa omaa alaa.

Se minkä tasoisiin tehtäviin opiskelijat sijoittuvat opintojen aikana liittyy pitkälti opiskelijan aikaisempaan kokemukseen ja taustaan. Siksi suoraa ohjetta siihen minkä tasoisia tehtäviä missäkin vaiheessa opintoja voi hakea, on vaikea antaa. Jos asia mietityttää, niin siitä kannattaa keskustella liiton urapalveluiden asiantuntijan kanssa.

Muista huolehtia työttömyysturvasta jo opiskelijana

Työttömyyskassan jäsenenä opiskelijoilla on mahdollisuus kerätä työttömyysturvaan oikeuttavaa työssäoloehtoa jo opiskeluaikana. Työttömyyskassan jäsenyyttä voi verrata esimerkiksi kotivakuutukseen, sillä myös työttömyyskassan jäsenyydellä turvataan tulevaisuutta.

Liiton edustamien alojen kohtuullisen hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta vastavalmistunut voi joutua odottamaan itselleen sopivaa työpaikkaa jonkin aikaa. Uusimman selvityksemme mukaan vuosina 2017 ja 2018 valmistuneista 25 % on ollut työttömänä valmistumisensa jälkeen. 90 % työttömäksi valmistuneista on kuitenkin löytänyt työpaikan puolen vuoden sisällä valmistumisestaan. Taloustilanteiden muuttuessa myös lomautus voi tulla yllättäen eteen. Siksi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan oikeuttava työssäoloehto (26 viikkoa, eli 6 kk) kannattaa kerätä kasaan jo opiskeluaikana ennen valmistumista.

Kassaan voit liittyä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen toimisto[at]agronomiliitto.fi, jossa kerrot haluavasi liittyä työttömyyskassaan. Kassaan liittyessäsi sinulla tulee olla työpaikka.

Agronomiliiton opiskelijajäsen voi kuulua Agronomiliiton kautta Erityiskoulutettujen työttömyyskassaan ERKOon maksamalla Agronomiliiton korkeamman opiskelijajäsenmaksun, joka on 80 euroa vuodessa (v. 2020). Jäsenmaksun maksat itse laskun saatuasi, sitä ei peritä palkasta.

Milloin kannattaa liittyä myös työttömyyskassan jäseneksi?

Kassaan kuuluminen kannattaa opiskeluaikana, koska tällöin on helppo kerätä ansiosidonnaiseen päivärahaan vaadittavia työssäoloehtoviikkoja kasaan kesätöillä ja lukukauden aikaisilla töillä. Liittyä voi heti, kun on työpaikka. Opiskelun loppuvaiheessa mahdolliset parempipalkkaiset työt nostavat ansiosidonnaisen päivärahan määrää, sillä päiväraha lasketaan viimeisimmän vähintään 26 viikon palkkakertymän perusteella.

Opiskeluaikana työssäoloehtoa voi kerätä yli 28 kuukauden tarkastelujakson ajan

Tarkastelujakso on aika, jonka aikana tehty työ otetaan huomioon, kun tarkastellaan, täyttyykö työssäoloehto.Työssäoloehdossa työntekijän 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävät muun muassa päätoimiset opinnot. Opiskeluaika siis pidentää työssäoloehdon normaalia 28 kuukauden pituista tarkastelujaksoa enintään seitsemän vuotta, koska päätoiminen opiskelu on hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Tästä syystä työssäoloehto (26 viikkoa = noin 6 kk) täyttyy opiskeluaikana helposti esimerkiksi kahden kesän kesätöillä. Viikkoja voi täydentää myös lukukauden aikaisilla töillä. Tämä tietysti edellyttää sitä, että on koko tämän ajan kassan jäsen. Työssäoloehto ei kartu takautuvasti, eli vain viikot jolloin olet ollut kassan jäsen lasketaan.

Työn ei tarvitse liittyä omaan alaan, vaan se voi olla ihan mitä tahansa työtä kunhan se täyttää seuraavat ehdot:

  • Kokoaikatyö: Työssäoloehto täyttyy niiltä kuukausilta, joilta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai ellei alalla ole työehtosopimusta, vähintään 1236,00 €/kk (v. 2020).
  • Osa-aikatyö: Työssäoloehto täyttyy, jos työntekijä tekee töitä vähintään 18 tuntia viikossa (opetusalalla 8h/vko).

Työttömyyskassan vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa kassajäsenyyttä, jo keräämäsi työssäoloehdon kuukaudet siirtyvät mukanasi uuteen kassaan. Jäsenyyksien väliin ei saa jäädä yli 30 päivää. Huomioithan, että kassan vaihto on mahdollista vain sellaisena ajankohtana, kun olet palkkatyössä. Ota yhteyttä liittoon (toimisto(at)agronomiliitto.fi), jos harkitset kassan vaihtoa.

Lisätietoja ansioturvasta saat Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön TYJ:n etuusoppaasta.