Työttömyysturva ja opintojen aikainen työ

Työskentely opintojen ohella on hyvin yleistä liiton edustamilla aloilla. Suurin osa työskentelee siksi, että se on toimeentulon vuoksi pakollista. Useat haluavat myös hankkia arvokasta kokemusta työelämää varten. Liiton opiskelijoiden työmarkkinatutkimuksen 2021 mukaan 81 % opiskelijoista opiskeli päätoimisesti lukuvuonna 2020-2021. 73 % työskenteli opintojensa ohessa lukukauden aikana. Heistä 20 % työskenteli päivittäin ja 33 % joitakin kertoja viikossa ja loput harvemmin.

Reilulla puolella (52 %) lukukauden aikainen työ vastasi omaa opiskelualaa. Sillä, kuinka monta opiskeluvuotta on takana, näyttäisi vaikuttavan vain vähän siihen vastasiko työ omaa opiskelualaa. 

Se minkä tasoisiin tehtäviin opiskelijat sijoittuvat opintojen aikana liittyy pitkälti opiskelijan aikaisempaan kokemukseen ja taustaan. Siksi suoraa ohjetta siihen minkä tasoisia tehtäviä missäkin vaiheessa opintoja voi hakea, on vaikea antaa. Jos asia mietityttää, niin siitä kannattaa ottaa yhteyttä liiton urapalveluihin urapalvelut(at)agronomiliitto.fi.

Muista huolehtia työttömyysturvasta jo opiskelijana

Työttömyyskassan jäsenenä opiskelijoilla on mahdollisuus kerätä työttömyysturvaan oikeuttavaa työssäoloehtoa jo opiskeluaikana. Työttömyyskassan jäsenyyttä voi verrata esimerkiksi kotivakuutukseen, sillä myös työttömyyskassan jäsenyydellä turvataan tulevaisuutta.

Liiton edustamien alojen kohtuullisen hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta vastavalmistunut voi joutua odottamaan itselleen sopivaa työpaikkaa jonkin aikaa. Selvityksemme mukaan vuosina 2020 ja 2021 valmistuneista 85 % oli lokakuussa 2020 työsuhteessa. Heistä 43 % oli vakituisessa työsuhteessa. Työttömänä oli 7 %. Taloustilanteiden muuttuessa myös lomautus voi tulla yllättäen eteen. Siksi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan oikeuttava työssäoloehto (26 viikkoa, eli 6 kk) kannattaa kerätä kasaan jo opiskeluaikana ennen valmistumista.

Miten liityn työttömyyskassaan?

Kassaan voit liittyä päivittämällä jäsentietoja verkkoasioinnissa jäsentiedot-välilehdellä. Takautuvasti työttömyyskassaan ei voi liittyä ja kassan jäseneksi liittyessäsi sinulla tulee olla työpaikka.

Agronomiliiton opiskelijajäsen voi kuulua Agronomiliiton kautta Erityiskoulutettujen työttömyyskassaan ERKOon maksamalla Agronomiliiton korkeamman opiskelijajäsenmaksun, joka on 90 euroa vuodessa (v. 2024). Jäsenmaksun maksat itse laskun saatuasi, sitä ei peritä palkasta.

Milloin kannattaa liittyä myös työttömyyskassan jäseneksi?

Kassaan kuuluminen kannattaa opiskeluaikana, koska tällöin on helppo kerätä ansiosidonnaiseen päivärahaan vaadittavia työssäoloehtoviikkoja kasaan kesätöillä ja lukukauden aikaisilla töillä. Liittyä voi heti, kun on työpaikka. 

Opiskeluaikana työssäoloehtoa voi kerätä yli 28 kuukauden tarkastelujakson ajan

Tarkastelujakso on aika, jonka aikana tehty työ otetaan huomioon, kun tarkastellaan täyttyykö työssäoloehto (vähintään 26 kalenteriviikkoa työskentelyä (1.9.2024 asti) tai 52 viikkoa työskentelyä (2.9.2024 lähtien)). Työssäoloehdossa työntekijän 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävät muun muassa päätoimiset opinnot. Opiskeluaika siis pidentää työssäoloehdon normaalia 28 kuukauden pituista tarkastelujaksoa, koska päätoiminen opiskelu on hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Enimmillään tarkastelujakso voi pidennettynä olla yhteensä 9 vuotta ja 4 kuukautta.Työssäoloehto ei kartu takautuvasti, eli vain viikot jolloin olet ollut kassan jäsen lasketaan.

Työn ei tarvitse liittyä omaan alaan, vaan se voi olla ihan mitä tahansa työtä kunhan se täyttää seuraavat ehdot:

  • Kokoaikatyö: Työssäoloehto täyttyy niiltä kuukausilta, joilta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai ellei alalla ole työehtosopimusta, vähintään 1399,00 €/kk (v. 2024).
  • Osa-aikatyö: Työssäoloehto täyttyy, jos työntekijä tekee töitä vähintään 18 tuntia viikossa (opetusalalla 8h/vko).

Työttömyyskassan vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa kassajäsenyyttä, jo keräämäsi työssäoloehdon kuukaudet siirtyvät mukanasi uuteen kassaan. Jäsenyyksien väliin ei saa jäädä yli 30 päivää. Huomioithan, että kassan vaihto on mahdollista vain sellaisena ajankohtana, kun olet palkkatyössä. Ota yhteyttä liittoon (toimisto(at)agronomiliitto.fi), jos harkitset kassan vaihtoa.

Lisätietoja ansioturvasta saat Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön TYJ:n etuusoppaasta.