Osaamisprofiilit

Agronomiliiton osaamisselvityksen yhtenä tavoitteena oli tuottaa tietoa työelämän osaamistarpeista. Vastausten perusteella piirretiin osaamistarpeita kuvaavia osaamisprofiilikuvia. 

Alla esitetään kuuden eri osaamisalueen (Strateginen osaaminen, Yhteistyö- ja viestintätaidot, Kielitaito, Digitaaliset taidot, Strateginen tieto- ja verkosto-osaaminen sekä Kansainvälisyys ja monikanavaosaaminen)  osaamisprofiilikuvat niin, että kuhunkin kuvaan on koottu osaamistarpeet viideltä eri tehtäväalalta (Asiakas- ja potilastyö, Johto- ja esimiestehtävät, Suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtävät, Tutkimustyö sekä  Markkinointi-, myynti-, viestintä- ja mediatyö).

Kuvia tarkastelemalla voi verrata osaamistarpeita eri tyyppisissä tehtävissä. Kannattaa muistaa, että jokaisen yksilöllinen osaamisprofiili voi olla hyvin erinäköinen kuin nämä keskiarvot. Kenenkään ei tarvitse osata ja hallita kaikkea.

1. Strateginen osaaminen

Strategisen osaamisen osalta johto- ja esimiestehtävissä näyttäisi korostuvan muita enemmän asioiden ja ihmisten johtaminen. Tutkimustyössä taas tieteellinen tutkimus sekä projektiosaaminen ja -hallinta. Muitakin pieniä eroja löytyy.

2. Yhteistyö- ja viestintätaidot

Yhteistyö ja viestintätaitojen osalta tutkimustyössä näyttäisi korostuvan hieman muita enemmän kirjoittaminen, kun taas johto- ja esimiestyössä korostuu työelämäviestintä.

3. Kielitaito

Kielitaidon osaamisprofiili näyttäisi olevan hyvin samanlainen tehtävästä riippumatta. Pieniä eroja toki löytyy.

4. Digitaaliset taidot

Digitaalisten taitojen osalta näyttäisi siltä, että tällä hetkellä digitaalisten taitojen tarve asiakas- tai potilastyössä on vähäisempi kuin muissa tehtävissä.

5. Strateginen tieto- ja verkosto-osaaminen

Strategisessa tieto- ja verkosto-osaamisessa tiede- ja tutkimusosaaminen korostuu eniten tutkimustyötä tekevillä. Muuten profiili on aika tasainen. Johto- ja esimiestehtävissä tarvitaan hieman enemmän osaamista liittyen kokeilukulttuuriin sekä epäonnistumiseen.

6. Kansainvälisyys ja monikanavaosaaminen

Selvityksessä käytetyllä tehtäväjaottelulla emme valitettavasti saaneet kansainvälisyyttä ja monikanavaosaamista hyvin esille. Pieniä eroja on kuitenkin havaittavissa. Markkinointi-, myynti-, viestintä- tai mediatyössä työskentelevät näyttävät tarvitsevan muita useammin Skandinavian markkinoiden tuntemukseen liittyvää osaamista.

Tehtäväkohtaiset osaamisprofiilit

Osaamisprofiilit on jaoteltu tarkemmin myös tehtäväkohtaisesti. Näihin koosteisiin voit tutustua alla olevien linkkien kautta.

Asiakas- ja potilastyö

Johto- ja esimiestehtävät

Suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtävät

Tutkimustehtävät

Markkinointi-, myynti-, viestintä- ja mediatyö