Teema

SUOMI KASVAA RUOASTA

Vuonna 2017 100-vuotias Suomi elää globalisaation keskellä monien yhteiskunnallisten muutosten aikaa. Monet kysymykset vaativat nyt uudenlaisia ratkaisuja ja konkreettisia toimenpiteitä, jotta Suomi ja suomalaiset menestyvät myös tulevaisuudessa.

Vuonna 2017 Agronomiliitto viettää 120-vuotisjuhlavuottaan. Liittoomme kuuluu noin 6000 jäsentä, jotka ovat asiantuntijoita kaikilta ruokaketjun osa-alueilta maaperästä ja maataloustuotannosta aina elintarvikkeiden koostumukseen, turvallisuuteen, jalostukseen ja ihmisen ravitsemukseen asti. Jäsenemme tuntevat suomalaisen ruoan perusteellisesti ja vahva näkemyksemme on, että tulevaisuuden Suomi kasvaa ruoasta

 

Tämä tarkoittaa alan tuotekehityksen, viennin ja markkinoinnin kehittämistä, uusia yrityksiä ja innovaatioita, huipputason tieteellistä tutkimusta sekä alan koulutuksen ja osaamisen lisäämistä. Ennen muuta tämä tarkoittaa juhlavuoden teemaan liittyvän tietotaidon ja innostuksen jakamista yhteiskunnan eri sektoreille ja suomalaisille kuluttajille.

 

Suomi kasvaa ruoasta ja siksi Agronomiliitto haluaa juhlavuotenaan 2017 sekä myös jatkossa etsiä, tuoda esiin ja tukea kiinnostavia ja konkreettisia tekoja suomalaiseen ruokaan ja kotimaisen ruokaketjun kilpailukyvyn kehittämiseen sekä jäsenistömme osaamiseen liittyen.