Jäsenyys

Mikä minusta tulee isona? Millaisiin työtehtäviin tutkintoni tähtää?

Jäsenenä saat Agronomiliitosta työelämätietoa ja palveluja. Liitto tuntee alasi, työsuhdeturvasi sekä valvoo tutkintosi työmarkkina-arvoa. Agronomiliitto neuvoo, opastaa, tiedottaa ja kouluttaa opiskelijajäseniään. Liitto jakaa opiskelijoille ulkomaanmatkastipendejä ja tekee yhteistyötä edustamiensa alojen opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa. Lisäksi liitto järjestää tapahtumia jäsenistölle, tuutoreille, uusille opiskelijoille ja vastavalmistuneille.

Keitä me olemme?

Edustamme ruokaketjun asiantuntijoita. Jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka opiskelevat korkeakoulututkintoa seuraavilla aloilla:

- elintarviketieteet
- kotitalous- ja kuluttajatieteet
- maataloustieteet
- ravitsemustieteet
- ympäristötieteet, soveltavat biotieteet tai näitä tieteenaloja läheisesti sivuavat alat.

Miten jäseneksi?

Jäseneksi pääset täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen.