Ainejärjestöt

Agronomiliitto tekee tiivistä yhteistyötä oman alansa ainejärjestöjen kanssa. Käy myös kurkkaamassa ainejärjestöjen omia nettisivuja!

Agro-Forst fr
*Agro-forst är en förening för alla svenskspråkiga studenter vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi ry
* edustaa Helsingin yliopistossa elintarviketieteitä opiskelevia. Järjestöllä on kaksi selkeää tavoitetta: ETM-tutkinnon tunnettavuuden lisääminen sekä opiskelijoiden ja elintarvikealan ammattilaisten verkostoitumisen edistäminen. Mentoroinnissa tehdään yhteistyötä Agronomiliiton kanssa

Helsingin yliopiston elintarvikeylioppilaat Lipidi ry
* edustaa Helsingin yliopistossa elintarvike- ja ravitsemustieteitä opiskelevia. 

Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen opiskelijat Retikka ry
* edustaa Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa ravitsemustiedettä ja elintarvikebiotekniikkaa opiskelevia

Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry
* edustaa Helsingin yliopistossa maataloustieteitä opiskelevia

VEKE - Viikin Elintarvike- ja Kuluttajaekonomistit ry

*edustaa Helsingin yliopistossa elintarvike- ja kuluttajaekonomiaa opiskelevia

Viikin taloustieteilijät VITA ry
*edustaa Helsingin yliopistossa taloustiedettä opiskelevia

Viri Lactis ry
* edustaa Helsingin yliopistossa maitoteknologiaa sekä muita elintarviketieteitä opiskelevia

Vuorovaikeutus - Ympäristöekonomistit ry

*edustaa Helsingin yliopistossa Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa ympäristöekonomiaan suuntautuvia sekä pääaineenaan ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaa eli YLE:ä opiskelevia

Ympäristötieteiden opiskelijat - MYY ry
* edustaa Helsingin yliopistossa ympäristöalaa opiskelevia

Muu järjestöyhteistyö:

Liitto tekee kiinteää yhteistyötä myös Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestön MMYL:n kanssa.

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto ry MMYL
* Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen yhteinen katto-organisaatio. MMYL:n tarkoituksena on kehittää tiedekunnan ainejärjestöjen ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä, parantaa tiedekunnan opiskelijoiden tunnettavuutta tiedekunnan ulkopuolella sekä valvoa jäsenistönsä etua niin tiedekunnan, koko yliopiston kuin ylioppilaskunnankin hallinnossa.