Ainejärjestöt

Agronomiliitto tekee tiivistä yhteistyötä oman alansa ainejärjestöjen kanssa. Käy myös kurkkaamassa ainejärjestöjen omia nettisivuja!

Agro-Forst fr
*Agro-forst är en förening för alla svenskspråkiga studenter vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi ry
* edustaa Helsingin yliopistossa elintarviketeiteitä opiskelevia. Järjestöllä on kaksi selkeää tavoitetta: ETM-tutkinnon tunnettavuuden lisääminen sekä opiskelijoiden ja elintarvikealan ammattilaisten verkostoitumisen edistäminen. Mentoroinnissa tehdään yhteistyötä Agronomiliiton kanssa.

Helsingin yliopiston elintarvikeylioppilaat Lipidi ry
* edustaa Helsingin yliopistossa elintarviketieteitä opiskelevia. Lipidin blogin löydät täältä.

Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen opiskelijat Retikka ry
* edustaa Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa ravitsemustiedettä ja elintarvikebiotekniikkaa opiskelevia.

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat Oikos ry
* edustaa Helsingin yliopistossa kuluttajaekonomiaa ja ravitsemustieteitä opiskelevia.

Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry
* edustaa Helsingin yliopistossa maataloustieteitä opiskelevia.

VEKE - Viikin Elintarvike- ja Kuluttajaekonomistit ry

*edustaa Helsingin yliopistossa elintarvike- ja kuluttajaekonomiaa opiskelevia.

Viikin taloustieteilijät ViTa ry
*edustaa Helsingin yliopistossa taloustiedettä opiskelevia.

Viri Lactis ry
* edustaa Helsingin yliopistossa maitoteknologiaa sekä muita elintarviketieteitä opiskelevia.

Voluntas ry
* edustaa Helsingin yliopistossa markkinointia opiskelevia.

Ympäristötieteiden opiskelijat - Myy ry
* edustaa Helsingin yliopistossa ympäristöalaa opiskelevia.

Muu järjestöyhteistyö:

Liitto tekee kiinteää yhteistyötä myös Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestön MMYL:n kanssa.

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto ry MMYL
* Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ainejä rjestöjen yhteinen katto-organisaatio. MMYL:n tarkoituksena on kehittää tiedekunnan ainejärjestöjen ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä, parantaa tiedekunnan opiskelijoiden tunnettavuutta tiedekunnan ulkopuolella sekä valvoa jäsenistönsä etua niin tiedekunnan, koko yliopiston kuin ylioppilaskunnankin hallinnossa.