Kesätyötarinat 2021

08.9.2021 12:41

Alojemme opiskelijoille löytyi kesätöitä muun muassa ulkoministeriöstä ja Ruokavirastosta. Tässä jutussa kolme opiskelijaa kertoo kesätyötarinansa, joista voit saada inspiraatiota tuleviin kesätöihin ja vinkkiä siihen, mistä sellaisia voi löytää. Kannattaa lukea myös aiempien vuosien kesätyöhaastattelut!

Emmi työskenteli kesän assistenttina ulkoministeriössä

1.Kuka olet?

Olen Emmi Ahonen, Elintarviketieteen kandidaatti ja gradun palautusta vaille valmis Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteri.

2.Missä olit kesätöissä?

Olin kesätöissä ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla. Työskentelin assistenttina hallintotiimissä.

3.Mitä toimenkuvaasi kuului?

Henkilökunnan rotaatio on ajoitettu heinä-elokuun vaihteeseen. Lähetystöistä palaavia tai sinne lähtijöitä on runsaasti, joten hallintotiimissä hoidetaan kesän aikana ATK-tunnusten siirtoja ja muita siirtymiseen liittyviä asioita. Pääsin myös mukaan kansainvälisen tason tapaamisten järjestelyyn niin kuin perehtymään UM:n julkaisutoimintaan. Samoin laskin ja kirjasin kehitysapujärjestöjen tuloksia tutkimalla heidän tulosraporttejaan.

4.Mitä kautta sait kesätyön?

Ulkoministeriöllä oli avoinna kesätyöhaku, päätin kokeilla kepillä jäätä ja näin kävi.

5.Mitä opit omasta alastasi tai ylipäätään tästä kesätyöstä?

Valtion tietojärjestelmien käyttö on aivan oma maailmansa ja paljolti aikaa meni tähän. Kuitenkin mielenkiintoisinta oli nähdä eri yksiköiden ammattilaisia työssään ja osallistua palavereihin. Huomaisin, että yliopisto on valmentanut hyvin monitieteelliseen ajatteluun. Varsinkin kehityspolitiikan saralla ongelmat ovat hyvin haastavia ja monisyisiä.

6.Onko jotain muuta, mitä haluaisit kertoa?

Usko itseesi ja lähde rohkeasti tekemään. Reippaasti toimeen tarttuminen kannatti ainakin omalla kohdalla, työsuhteeni nimittäin jatkuu kevääseen 2022 asti projektiavustajana ilmastoulkopolitiikan tiimissä.

 

Kiia Heinonen vietti kesänsä vientijaostossa Ruokavirastossa

1. Kuka olet?

Olen Kiia Heinonen, elintarviketieteiden kandidaatti. Aloitan syksyllä neljännen vuoden opinnot, eli aloitan maisteriopinnot.

2. Missä olit kesätöissä?

Olin kesätöissä vientijaostossa Ruokavirastossa. Vientijaosto kuuluu elintarvikeketjulinjan alle kuuluvaan elintarviketurvallisuusosaston mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden yksikköön. Vientijaoston tehtävänä on edistää suomalaisen elintarvikeketjun tuotteiden, kasvien ja puutavaran vientiä Suomesta EU:n ulkopuolelle. Vientiin liittyvä toiminta jakautuu kahteen kokonaisuuteen: uuden viennin mahdollistamiseen ja olemassa olevan viennin turvaamiseen. Työhön liittyy myös kouluttamista ja vientineuvontaa.

3. Mitä toimenkuvaasi kuului?

Kesätyöni oli korkeakouluharjoittelu, joten työtehtävien pääpaino oli uuden oppimisessa, koulutuksissa ja verkostoitumisessa. Kesän aikana sijaistin esimerkiksi eläinterveystodistuspohjien tulostamisessa ja tein projektia elintarvikkeiden etämyynnistä EU:n ulkopuolisille alueille. Projektin aiheeseen sain vaikuttaa jo työsuhteen alussa, joten sain tehdä sen omien kiinnostuksenkohteideni pohjalta. Sain projektiin ja muihin töihini tukea ja apua työkavereilta. Minut otettiin hyvin vastaan vientitiimiin ja olen iloinen, että kaikkien kanssa on ollut helppoa verkostoitua etätyöskentelystä huolimatta!

4. Mitä kautta sait kesätyön?

Täytin alkuvuodesta työhakemuksen valtiolle.fi -palvelussa. Voin lämpimästi suositella Ruokavirastoa kiinnostavana ja omaa alaa soveltavana harjoittelupaikkana. Talon sisältä löytyy monenlaisia uramahdollisuuksia, joista voit lukea lisää aiemmasta kirjoituksestani. Vientitiimistä voit oppia lisää Twitteristä @Export_team sekä Ruokaviraston nettisivuilta (www.ruokavirasto.fi/vienti).

5. Mitä opit omasta alastasi tai ylipäätään tästä kesätyöstä?

Harjoittelun aikana opin elintarvikkeita ja eläintauteja koskevista lainsäädännöistä ja eläintaudeista. Opin hieman kasvinterveyteen vaikuttavista tekijöistä, markkinoillepääsystä ja vientivalvonnasta sekä perehdyin viranomaisten hallinnollisiin työkaluihin. Sain myös tutustua tarkemmin tiettyjen maiden lainsäädäntöön, vientivaatimuksiin sekä projektini myötä upeisiin suomalaisiin yrityksiin, jotka vievät suomalaisia tuotteita EU:n ulkopuolelle. Päivitin ajankohtaisia asioita Ruokaviraston nettisivuille ja opettelin tärkeitä, saavutettavuuteen liittyviä asioita.

Opin arvostamaan turvallista ruokaa entistä enemmän, sillä tämän kesän jälkeen ymmärrän, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, vaan ruokaketjun jokaisen tahon työtä todellakin tarvitaan elintarvikehygienian ylläpitämiseksi. Olen oppinut myös ihan huiman paljon viennistä ja siihen liittyvistä asioista sekä Ruokaviraston yhteistyöstä yritysten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kesän aikana oli hienoa huomata, että elintarviketieteiden ja -talouden opinnoista on hyötyä, kun ratkaistaan ruokaturvallisuuteen ja laatuun liittyviä asioita, myös kansainväliselle tasolle skaalattuna.

6. Onko jotain muuta, mitä haluaisit kertoa?

Vinkkinä haluaisin sanoa, että jos koet innostusta jotain tiettyä aihetta kohtaan, hae siihen liittyviä työpaikkoja, lisäkouluttaudu esimerkiksi webinaareissa ja avoimessa yliopistossa tai YAMK:issa. Itseäni on innostanut kansainvälisyys ja olen valmis tekemään kovasti töitä toivomani uran saavuttamiseksi. Suomalaisia tuotteita voi ylpeästi edustaa maailmalla ja se ajatus mielessä olenkin päätynyt vierailemaan opintojen aikana ystäväni sanojen mukaan: ”kaiken maailman kissanristiäisissä”, eli juuri niissä webinaareissa, tapahtumissa ja koulutuksissa, joissa on voinut oppia lisää elintarvikeviennistä ja -sisämarkkinakaupasta. Nyt olen toistaiseksi löytänyt reitin, jonka kautta pääsen syventämään omaa osaamistani kohti kansainvälistä uraa ja omien tavoitteiden toteutumista. Mukavaa syksyä kaikille!

 

Ia Ahl työskenteli kesän aikana monissa eri projekteissa

1. Kuka olet?

Kuva: Sense N Insight

Olen Ia Ahl, valmistuin elintarviketieteiden kandidaatiksi joulukuussa 2020, ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta. Sivuaineena luin elintarviketieteitä ja nyt opiskelen ensimmäistä vuotta elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa Viikissä. Olen myös maisteriohjelmamme hallopedi eli opiskelijaedustaja, sekä toimin myös ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opiskelijoiden ainejärjestö Vuorovaikeutuksen puheenjohtajana.

 
 

2. Missä olit kesätöissä?

Kesällä 2020 suoritin korkeakouluharjoittelun Package Testing & Research Oy:ssä (PTR). Harjoittelun jälkeen jäin PTR:lle projektityöntekijäksi, ja teen siellä osa-aikaisesti vieläkin töitä. Siksi kesätyöni kesällä 2021 ei ollut ehkä kaikkein tyypillisin, vaan koostui oikeastaan kolmesta työstä rinnakkain; PTR:n lisäksi tein projektiassistentin töitä myös Aalto-yliopistossa sekä toimin projektikoordinaattorina tiedekuntamme verkkosivuhankkeessa. Poikkeusolot ja etätyö mahdollistivat hyvinkin erilaiset päivät, kun matkusteluun ei kulunut aikaa ja pystyin yhdeltä toimistolta osallistumaan eri toimistojen kokouksiin.

3. Mitä toimenkuvaasi kuului?

Tutkimusassistenttina PTR:llä olen mukana kaikessa tutkimusten aloittamisesta lopettamiseen saakka. Käytännössä olin siis projekteissa mukana käymässä läpi mitä halutaan selvittää, sitten miettimässä kysymyksiä ja tutkimusmetodeja sekä suunnittelemassa tutkimuksen toteuttamista. Tämän jälkeen usein pilotoimme tutkimusta, eli testasimme sitä. Pilotin jälkeen osallistuin tutkimuksen toteutukseen, datan keräämiseen ja analysointiin sekä lopuksi pääsin mukaan esittelemään tutkimustuloksia asiakkaalle. Työ oli siis monipuolista ja siihen liittyi myös koulutuksia, uusien työkalujen opettelua sekä esimerkiksi konferenssipaperin tekemistä ja verkkosivujen päivittämistä.

Projektiassistentin työ Aalto-yliopistolla ei juuri eroa PTR:llä tehtävästä työstä, mutta etenee hitaammin, sillä monen pienemmän tutkimuksen sijaan kyse on yhdestä pidemmästä projektista. Siinä on myös mukana useampia tahoja, jonka vuoksi yhteistyötaidot korostuvat. Helsingin yliopistolla, MM-tiedekunnalla toimin projektikoordinaattorina suunnittelemassa tiedekunnan opetukseen liittyvää sisältöä. Sivustolle haluttiin opiskelijanäkökulmaa, jota kolmen vuoden opiskelija-aktiivisuudella löytyi. Suunnittelin sivustohierarkian sekä sisällön yhdessä toisen opiskelijan kanssa, sekä rekrytoimme sisällöntuottajia itse tuottamiemme sisältöjen tueksi.

4. Mitä kautta sait kesätyön?

Nykyinen esihenkilöni oli Viikissä luennoimassa Pakkausteknologian perusteet -kurssilla ja kiinnostuin luennon aiheesta, joten laitoin hänelle viestiä luennon jälkeen. Selvisikin, että hän voisi ottaa korkeakouluharjoittelijan ja sain paikan. Tämän kesän työt tutkimusassistenttina ovatkin jatkoa tälle. PTR:n työssä saatujen verkostojen kautta pääsin myös Aalto-yliopistoon assistentiksi.

Helsingin yliopiston työn sain oman aktiivisuuden seurauksena melko sattumalta – haluan kovasti kehittää YET-kandiohjelmaamme, sillä näen siinä paljon potentiaalia. Olinkin yhteydessä opettajistoon kehittämiseen liittyen, ja viestini oli välitetty dekanaatille asti. Sieltä vastattiin, että olisi mahdollisuus myös ryhtyä projektikoordinaattoriksi tällaiseen hankkeeseen ja sovimme puhelinhaastattelun, jonka jälkeen työt melko nopeasti jo alkoivatkin.

5. Mitä opit omasta alastasi tai ylipäätään tästä kesätyöstä?

Olen oppinut, että kannattaa tuoda rohkeasti esiin omia ideoitaan ja ajatuksiaan. Meillä opiskelijoilla on lisäksi usein saatavilla se kaikkein uusin akateeminen tutkimustieto, joten sitä kannattaa hyödyntää! Pitkään töissä olleilla on eniten kokemusta, mutta opiskelijalla tai vastavalmistuneella on kyky ajatella uudella tavalla ja haastaa vanhoja toimintamalleja.

Itselläni opintojen tuomasta laajasta elintarvikealan ymmärryksestä on ollut apua töissä, mutta olen myös huomannut, että haluan vielä syventää osaamistani edelleen esim. pakkaussuunnittelun osalta. Tällä hetkellä ympäristökriisi asettaa paineita niin elintarvike- kuin pakkausalalle, joten vastuullisuuskysymyksistä on myös hyvä olla perillä ja tähän YET-ohjelma antaakin hyvät eväät.

6. Onko jotain muuta, mitä haluaisit kertoa?

Kannattaa olla aktiivinen ja rohkeasti osoittaa kiinnostustaan ottamalla yhteyttä yrityksiin. Varsinkin pienillä yrityksillä ei välttämättä ole resursseja pitää yllä rekrytointikierroksia, vaan työhaastatteluun pääsee soittamalla tai meilaamalla suoraan toimitusjohtajalle. Kannattaa osallistua monenlaiseen toimintaan kurssien ulkopuolella, sillä sitä kautta pääsee verkostoitumaan ja voi parhaimmillaan löytää töitäkin.

Suosittelen esimerkiksi ainejärjestötyötä sekä kaikkia projektiluontoisia kokemuksia, kuten idea- ja innovointikilpailuja, projektikursseja tai esimerkiksi yliopiston toimielimiin hakemista. Tärkeimpiä työelämätaitoja ovat yhteistyötaidot sekä kyky verkostoitua erilaistenkin ihmisten kanssa. Tekemällä oppii kyllä ne kussakin työssä oleelliset taidot. Elintarvikealan piireissä kannattaa myös tuoda viikkiläisyyttä esiin – monet alalla olevat ovat itsekin valmistuneet sieltä ja tuntevat Viikin opinnot.

 

 

Haluatko lukea lisää kesätyötarinoita? Täältä löydät edellisten vuosien kesätyötarinoita.

Lähetä kommentti