Valtiolla töissä: Mikä on Ruokavirasto ja miten sen toiminta liittyy Agronomiliiton opiskelualoihin?

28.6.2021 14:22

Tätä tekstiä kirjoittaessani olen ollut neljä viikkoa Ruokavirastossa korkeakouluharjoittelijana. Olen oppinut monia uusia asioita, joista kerron syksyllä Uratähtäimen kesätyöhaastattelussa. Haluaisin tässä tekstissä kertoa Ruokaviraston työmahdollisuuksista opiskelijoille ja vastavalmistuneille, sillä en ennen tätä kesää tiennyt, mitä kaikkia upeita mahdollisuuksia tämän katon alta löytyy. Katso tästä lyhyt video siitä, millaisessa organisaatiossa parhaillaan työskentelen: https://youtu.be/L9Yi9mBtUV8 (linkki avautuu Youtubeen). Löydät videon sisällön tekstiversiona ruokavirasto.fi:stä: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/mika-on-ruokavirasto/ruokavirasto-videon-tekstivastine/.

Mikä on Ruokavirasto ja mitä siellä tehdään?

Ruokavirastosta lyhyesti kerrottuna työpaikkailmoituksessa: ”Ruokavirastossa edistämme, valvomme ja tutkimme elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvinterveyttä, maa- ja metsätalouden lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita sekä lisäysaineistoja. Vastaamme Suomessa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä, toimimme EU:n maksajavirastona ja huolehdimme tukien toimeenpanosta. Kehitämme ja ylläpidämme tietojärjestelmiä, sähköisiä asiointipalveluja ja rekistereitä. Tuotamme tietohallinnon palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle sekä muulle julkishallinnolle.”

Työnpaikkailmoituksen luettuani olin sitä mieltä, että tämä kortti pitää kääntää ja katsoa mitä nuo lauseet ovat käytännössä! Onhan Ruokavirasto yksi potentiaalisista työnantajista Maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, jollainen itse olen. Harjoittelun aikana olen kohdannut myös eläinlääkäreitä, biologeja sekä asiantuntijoita monilta muilta koulutusaloilta.

Ruokaviraston talon sisältä löytyy monia eri alojen osaajia

Tekstin alussa linkatussa strategiavideossa kerrotaan Ruokaviraston toiminnasta. ”Vaikutamme siihen, että kotimainen ruoantuotanto ja maaseutu ovat elinvoimaisia, eläimet ja kasvit ovat terveitä ja hyvinvoivia ja ruoka on turvallista ja terveellistä. Toimimme niin, että olemme asiakas- ja palvelulähtöisiä, tieto, tutkimus ja teknologiat palvelevat asiakkaita ja ruokajärjestelmää ja opimme ja uudistumme yhdessä.”

Ruokaviraston henkilöstö jakautuu linjoihin vastuualueiden mukaan maaseudun, elintarvikeketjun sekä laboratorion ja tutkimuksen alle. Linjojen ohella viraston asiantuntijoita työskentelee sisäisten palvelujen toimintakokonaisuudessa ja digitaalisten palvelujen toimintakokonaisuudessa.

Työstään Ruokavirasto vastaa Maa- ja metsätalousministeriölle, joten ruokavirastolaisena pääset työskentelemään oman tiimin ja talon muiden tiimien lisäksi myös sidosryhmien kanssa. Ruokavirastossa saa työskennellä yhdessä kuluttajien, yritysten edustajien sekä muiden viranomaisten kanssa. Usein työskentely on kansainvälistä, sillä ruokaketjun turvallisuus ja kestävyys on kaikkien tahojen asia riippumatta maantieteellisestä sijainnista.

Alla olevasta kuvasta näet hieman, millaisia työtehtäviä ja työskentelymahdollisuuksia talon sisältä löytyy. Olen itse kesän korkeakouluharjoittelijana elintarvikeketjulinjan alle kuuluvassa elintarviketurvallisuusosastossa, mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden yksikön alla olevassa vientijaostossa. Kuten aiemmin mainittua, yhteistyötä tehdään poikkitieteellisesti eri ketjujen ja jaostojen välillä, sillä osaan selvitettävistä asioista vaaditaan monen eri alan substanssiosaamista.

 

Ruokaviraston organisaatiorakenne. Kuva: Ruokavirasto 

Ruokavirasto ohjaa, valvoo ja tutkii. Esimerkiksi laboratorio- ja tutkimuslinja tekee merkittävää tutkimusta ja heidän tutkimuksistaan voi lukea tieteellisiä julkaisuja. Kannattaa siis pitää Ruokavirasto mielessä myös lopputyötä ja gradupaikkaa etsiessä. Lisäksi viraston asiantuntijat kehittävät ja ylläpitävät maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmiä ja sähköisiä asiointipalveluja. Työssä ovat myös substanssin asiantuntijat tiiviisti mukana. Digitaalinen osaaminen on yksi sellainen taito, josta kannattaa mainita työhakemuksessa! Ruokavirastossa sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään kiinnostavia ja vaikuttavia tietojärjestelmiä oman opiskelualasi näkökulmista.

Agronomiliiton alojen opiskelijoihin kuuluu opiskelijoita elintarviketieteistä, metsätieteistä, ympäristö- ja elintarviketaloudesta, maataloustieteistä, ravitsemustieteistä ja ympäristötieteistä. Ruokavirasto työnantajana tarjoaa mahdollisuuden työskennellä omalla koulutusalalla esimerkiksi kasvinterveydestä virologiaan ja elintarviketieteistä maataloustieteisiin.

Ruokaviraston tarjoaakin jokaiselle opiskelualalle kiinnostavia työmahdollisuuksia, ja kesän aikana tehtävä korkeakoulu- sekä yliopistoharjoittelu on oivallinen mahdollisuus tutustua oman opiskelualan töihin ja selvittää, mikä kiinnostaa eniten.

Miten haen töihin Ruokavirastoon?

Työskennelläksesi Ruokavirastossa sinun ei ole pakko asua Helsingissä, vaikka isoin toimipiste sijaitseekin Viikissä Helsingin yliopiston kampuksen vieressä. Ruokaviraston toimipisteitä on ympäri Suomea parisenkymmentä päätoimipaikan sijaitessa Seinäjoella. Korona-ajan pääsääntönä ollutta etätyötä ja paikkariippumatonta työskentelyä hyödyntää suuri osa noin tuhannesta ruokavirastolaisesta normaalioloissakin. Osa tehtävistä vaatii kutenkin työn luonteen takia läsnäoloa tietyssä toimipisteessä niin korona-aikana kuin muulloinkin.

Perinteisen työnhaun lisäksi voit hakea valtion alkuvuodesta avautuvia harjoittelupaikkoja myös opintojen aikana. Ruokaviraston työt ovat luonteeltaan asiantuntijatöitä, joten niihin on mahdollista saada Helsingin yliopiston harjoittelutuki sekä harjoitteluraportin kirjoittamisen jälkeen myös opintopisteitä omaan tutkintoon. On kuitenkin tarpeellista selvittää oman koulutusohjelmasi asettamat vaatimukset harjoitteluun liittyen, sillä ne voivat vaikuttaa harjoittelutuen ja opintopisteiden saamiseen. Tämä selvitystyö on opiskelijan vastuulla, mutta yliopistolta saa apua harjoitteluasioihin.

Harjoittelun tarkoituksena on mahdollistaa opintojen aikana kertyneiden taitojen soveltaminen käytännössä sekä uuden tiedon karttuminen. Harjoittelu on mahdollisuus tutustua oman alan työnantajaan sekä perehtyä asiantuntijaroolin työtehtäviin. Ruokavirastossa kannustetaan lisäkouluttautumiseen, ja harjoittelijat saavatkin mieluusti osallistua koulutustilaisuuksiin ja syventää tätä kautta omaa tietotaitoaan. Ruokavirastossa arvostetaan oman osaamisen kehittämistä, ratkaisukeskeisyyttä sekä asiantuntijuutta.

Ruokavirastolla harjoittelun tekeminen ja työskentely on jatkuvaa oppimista

Ruokavirastolla kouluttautumiseen panostetaan 70–20–10-mallilla. Mallin mukaan 70 % osaamisen kehittymisestä tapahtuu päivittäisessä työssä ja kokemuksesta oppimalla,  20 % verkostoitumalla ja muilta oppimalla sekä 10 % koulutusten, valmennusten ja seminaarien kautta. Vaihtuvaa koulutustarjontaa on runsaasti, esimerkkeinä yleisistä koulutuksista lean- ja muut laatukoulutukset, blogikirjoituskoulutus, viestintään ja järjestelmiin liittyvät koulutukset. Substanssiosaamiseen liittyvää koulutusta, joihin olen myös harjoittelijana innolla osallistunut, on esimerkiksi sisäisen auditoinnin ja elintarvikelainsäädännön koulutukset.

Harjoittelun alussa saa kattavan perehdytyksen valtion järjestelmiin, virkamiehenä toimimiseen sekä kesän asiantuntijatehtäviin. Omiin työtehtäviin voi vaikuttaa keskustelemalla esimiehen kanssa asioista, joita haluaisi kesän aikana oppia. Ennen harjoittelun alkamista on siis hyvä miettiä, millaisia taitoja haluaa kerryttää kesän aikana ja mitä haluaa oppia omasta opiskelualasta työelämässä.

Ruokavirastossa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin

Asiantuntijatyön rinnalle Ruokavirastossa on kerhoja, joissa voi harrastaa mm. liikuntaa, käsitöitä ja retkeilyä. Virasto tukee kerhotoimintaa ja työhyvinvointia muun muassa mahdollistamalla joustotyön sekä kannustamalla henkilöstöä liikuntaan ja työstä palautumiseen. Mielestäni työajan suhteen joustava työaika on todella hyvä! Sen ansiosta työ- ja vapaa-aika on helppoa sovittaa yhteen. Työtehtävän ja -tilanteen mukaan työpäivän voi siis aloittaa ja päättää joustavasti silloin, kun se sopii itselle parhaiten.

Ruokavirasto työnantajana antaa Agronomiliiton opiskelijoille monia erilaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista ja viedä yliopiston opintoja käytäntöön. Ohjaavan, valvovan, kehittävän ja tutkivan viranomaisen työ on monipuolista, haastavaa sekä omia opintoja soveltavaa!

Katso lisää Ruokaviraston tehtävistä ruokavirasto.fi blogista: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/ruokaviraston-blogi/ ja Instagramista @ruokavirasto -tililtä.

 

Kirjoittaja: opiskelijavaliokunnassa Lipidin edustajana toimiva Kiia Heinonen

Lähetä kommentti