Mentor-ohjelma: Haku päättyy syksyllä alkavaan ryhmään

3.2.2019 08:00 – 23:45 MENTOR-OHJELMA - verkostoja ja näkemyksiä työelämästä!

Mentorointi on keino hankkia verkostoja omalle alalle, rakentaa siltaa opiskelun ja työelämän välille sekä suunnitella opintoja, valmistumisen jälkeistä uraa tai kehittää nykyistä uraa. Liitto tarjoaa nyt mahdollisuuden mentorointiin kahdella tavalla. Tämä hakuilmoitus koskee MENTOR-OHJELMAA. (Toinen tapa on uusi mentoroinnin PopUp verkkovalmennus, josta voit lukea lisää täältä.)

Mentor ohjelmaan kuuluu ryhmätilaisuuksia osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen teemojen ympärillä. Agronomiliitto järjestää puitteet mentoroinnille ja antaa tukea parityöskentelyyn.

Haku keväällä 2019 alkavaan MENTOR-OHJELMAAN päättyy 3.2.2019. Ohjelmaan haetaan täyttämällä oheinen lomake.

 

Hakuprosessin vaiheet

Mentor ohjelman hakijat saavat haun päättymisen jälkeen sähköpostia, jossa heidät ohjataan tekemään esitehtäviä verkkovalmennuksen kautta. Esitehtävien tekoon on varattu aikaa kaksi viikkoa, jonka jälkeen hakijat saavat kutsun videohaastatteluun. Jokainen ehdokas haastatellaan verkkovalmennuksen ja videohaastattelun jälkeen vielä henkilökohtaisesti. Mentorointiin valituksi tulemisen edellytyksenä on kaikkiin hakuprosessin vaiheisiin osallistuminen.

Edellytämme, että olet valmis sitoutumaan omaan projektiisi vuodeksi ja käyttämään siihen aikaa vähintään noin kaksi tuntia kuukaudessa. Lisäksi olet valmis etsimään itsellesi sopivia mentor ehdokkaita sekä hankkimaan liiton yhteyshenkilön tukemana itsellesi mentorin. Oman mentorin etsiminen ja hankkiminen on osoittautunut erittäin hyväksi ja palkitsevaksi kokemukseksi.

Jos olet opiskelija, edellytämme, että olet hakuhetkellä vähintään toisen vuoden opiskelija.

Mentorointi ohjelma järjestetään yhteistyössä Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n kanssa. Vuoden aikana aloittaa kaksi mentorointi ohjelman ryhmää, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Ryhmät aloittavat, jos aloittavia pareja on vähintään 10. Keväällä 2020 alkavaan ohjelmaan haetaan syyskuussa 2019.  

 

LISÄÄ TIETOA JA MATERIAALIA mentoroinnista saat osoitteesta www.agronomiliitto.fi/mentorointi sekä Heidi Hännikäiseltä, (09) 2511 1645, 040 901 1645, urapalvelut(at)agronomiliitto.fi.