Haku mentorointiin päättyy 26.2.2023

26.2.2023 23:59 MENTOR-OHJELMA soveltuu erityisesti opintojen loppuvaiheessa oleville, vastavalmistuneille tai muuten omaa osaamistaan pohtiville. Tule mukaan!

MENTOR-OHJELMA - verkostoja ja näkemyksiä työelämästä!

Mentorointi on keino hankkia verkostoja omalle alalle, rakentaa siltaa opiskelun ja työelämän välille sekä suunnitella opintoja, valmistumisen jälkeistä uraa tai kehittää nykyistä uraa.

Mentor-ohjelmaan kuuluu ryhmätilaisuuksia osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen teemojen ympärillä. Agronomiliitto järjestää puitteet mentoroinnille ja antaa tukea parityöskentelyyn.

Haku kesällä 2023 alkavaan MENTOR-OHJELMAAN päättyy 26.2. Ohjelmaan haetaan täyttämällä oheinen lomake.

Hakuprosessin vaiheet

Mentor-ohjelmaan mukaan ilmoittautuneet saavat heti hakuajan päättymisen jälkeen sähköpostia, jossa heidät ohjataan tekemään esitehtäviä verkkovalmennuksen kautta. Esitehtävien tekoon on varattu aikaa noin kolme viikkoa, jonka jälkeen hakijat saavat kutsun vapaaehtoiseen videohaastatteluun. Jokaisen mentorointiin mukaan ilmoittautuneen kanssa käydään esikeskustelu ennen itse mentoroinnin alkamista. Mentor-ohjelmaan valituksi tulemisen edellytyksenä on kaikkiin hakuprosessin vaiheisiin osallistuminen.

Edellytämme, että olet valmis sitoutumaan omaan projektiisi vuodeksi ja käyttämään siihen aikaa vähintään noin kaksi tuntia kuukaudessa. Lisäksi olet valmis etsimään itsellesi sopivia mentoriehdokkaita sekä hankkimaan liiton yhteyshenkilön tukemana itsellesi mentorin. Oman mentorin etsiminen ja hankkiminen on osoittautunut erittäin hyväksi ja palkitsevaksi kokemukseksi. 

Jos olet opiskelija, edellytämme, että olet hakuhetkellä vähintään toisen vuoden opiskelija.

 

Mentor-ohjelma järjestetään yhteistyössä Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n kanssa. Vuoden aikana aloittaa kaksi Mentor-ohjelman ryhmää, yksi keväällä ja toinen kesällä. Ryhmät aloittavat, jos aloittavia pareja on vähintään 10. Keväällä 2024 alkavaan ohjelmaan haetaan lokakuussa 2023.   

LISÄÄ TIETOA JA MATERIAALIA mentoroinnista saat TÄÄLTÄ sekä opiskelijat(at)agronomiliitto.fi.