CV kommentointi

Voit lähettää meille oman CV:n kommentoitavaksi. Palvelu on liiton jäsenille maksuton.

Tarkista CV:sta ainakin nämä:

  • CV on päivätty ja siitä löytyvät yhteys- ja henkilötietosi.
  • CV:stä löytyy perus-, ammatti- ja korkeakoulutuksesi ja niiden suoritusvuodet. Joissain tapauksissa myös opintojen aloitusvuosi kannattaa mainita.
  • Työkokemuksesta on kerrottu muutakin kuin vain työnantaja, vakanssi ja työsuhteen pituus. Työkokemuksesta kannattaa kertoa tehtävät, vastuut ja saavutukset, sekä kuvata työn vastuullisuus.
  • Ettei CV sisällä sellaisia pitkiä ajanjaksoja, joista ei tiedä mitä olet sinä aikana tehnyt. Näiden aukkojen välttämiseksi cv:seen on hyvä merkitä harkinnan mukaan myös äitiys- ja vanhempainvapaat, työttömyysjaksot sekä asevelvollisuuden suorittaminen. Näiden ajanjaksojen esittämisessä on erilaisia tapoja, joiden soveltuvuus kullekin hakijalle arvioidaan tapauskohtaisesti.
  • Kaikki listat joissa on ajanjaksoja (esim. koulutus ja työkokemus) on esitetty niin, että uusin on ensimmäisenä. Sen jälkeen muut ovat kronologisessa järjestyksessä niin, että vanhin on viimeisenä.
  • Ajanjaksojen esittämisessä kuukauden tarkkuus riittää, esim. 5/2012 – 10/2012, (4,5 kk).
  • CV on ulkonäöltään selkeä ja virheetön.

Se miten kauan henkilön valmistumisesta on, vaikuttaa myös siihen miten asioita kannattaa esittää. Mietitään yhdessä, yksilökohtaisesti, mitä muita otsikoita henkilötietojen, koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi CV:seen kannattaa kulloinkin sisällyttää. Näitä otsikoita ovat esim. IT-taidot, kielitaito, täydennyskoulutus ja haettavan työn kannalta olennaiset kurssit, harrastukset, luottamustoimet, julkaisut ja suosittelijat.

Muista, että jokainen CV kannattaa muokata jokaista haettavaa tehtävää varten erikseen.

Kun lähetät CV:si kommentoitavaksi, niin kerro lyhyesti minkälaista työpaikkaa olet hakemassa, sekä mikä tilanteesi muutenkin on. CV kannattaa lähettää .doc tai .pdf -muodossa. CV kommentointimme palvelee osoitteessa urapalvelut@agronomiliitto.fi

Katso myös videotallenne CV kuntoon webinaarista.