Tukea ja ohjausta uralle

Uraneuvonta, -ohjaus ja -valmennus ovat apuna uran käännekohdissa.

Oman työn ja uran kehittämiseen sekä työnhakuun liittyviin kysymyksiin saa liitosta tukea ottamalla yhteyttä osoitteen urapalvelut@agronomiliitto.fi kautta. Voimme tukea sinua jäsentämään tilannettasi työmarkkinoilla, olet sitten juuri siirtymässä työelämään, hakemassa uusia haasteita, siirtymässä esihenkilötehtäviin, palaamassa perhevapaalta työelämään tai työttömyysuhan alla. 

Kun otat yhteyttä

Kuvaa viestissä lyhyesti oma tilanteesi ja mihin asioihin kaipaat tukea. Miksi urasuunnittelu on sinulle ajankohtaista juuri nyt? Minkälaisia toiveita ja odotuksia sinulla prosessilta on? Minkälaisiin asioihin haet ratkaisuja urapalveluilla? Kaipaatko tukea päätöksentekoon, vai tarvitsetko enemmänkin tietoa sijoittumisesta?

Tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka Agronomiliitto kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja Agronomiliiton jäsenpalvelujen yhteydessä.

Mitä eroa neuvonnalla, ohjauksella ja valmennuksella?

Uraneuvonta

Neuvonta on henkilökohtaista neuvojen antamista tarjolla olevista vaihtoehdoista, tiedon jakamista ilmaistun tiedon tarpeen mukaan. Yleensä kestoltaan ohjausta tai valmennusta lyhytkestoisempaa. (Lähde uraohjauksen sanakirja: http://uraohjauksen-sanakirja.purot.net/)

Uraohjaus

Ohjattavan ja uraohjaajan välinen ohjattavan uran ja työelämän suunnitteluun liittyvä yhteistyöprosessi, joka perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Uraohjaus tukee ohjattavan itsetuntemuksen kehittymistä, uratoiveiden ja -mahdollisuuksien kartoitusta ja sanoittamista sekä uravaihtoehtojen ja työtulevaisuuden suunnittelua ja uraan liittyvää päätöksentekoa. Sisältää keskustelun lisäksi erilaisia menetelmiä ja tekniikoita, joilla pyritään edistämään ohjattavan urahallintataitoja. (Lähde uraohjauksen sanakirja: http://uraohjauksen-sanakirja.purot.net/ )

Uravalmennus

Uravalmennus auttaa asiakasta fokusoimaan koulutukseen, työelämään tai urasuunnitteluun liittyvää ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.