Tukea ja ohjausta uralle

Uravalmennus on apuna uran käännekohdissa.

Voimme tukea sinua jäsentämään tilannettasi työmarkkinoilla, olet sitten juuri siirtymässä työelämään, hakemassa uusia haasteita, siirtymässä esihenkilötehtäviin, palaamassa perhevapaalta työelämään tai työttömyysuhan alla. 

Henkilökohtainen uravalmennus voi kattaa esimerkiksi seuraavia asioita:

• työnhaku: menetelmät, työhakemuksen ja CV:n laatiminen, valmistautuminen työhaastatteluun ja soveltuvuustesteihin.
• urasuunnittelu: omat vahvuudet, tavoitteiden asettaminen, osaamisen kehittäminen, alan vaihto, yrittäjyys, jatko-opinnot, työn ja perheen yhteensovittaminen.
• nykyisessä työssä kehittyminen: valmistautuminen kehityskeskusteluihin, työtehtävän vaihtaminen, työn tuunaus, esihenkilötehtäviin siirtyminen, esihenkilötyö.

Valmennus toteutetaan puhelimen tai videoyhteyden (Teams). Valmennuskeskustelun pituus on 25 tai 50 minuuttia. Valmennusta voi jatkaa uudella tapaamisella, kun se on tilanteesi kannalta tarkoituksenmukaista.

Palveluun hakeutuminen

Jokaisella jäsenellä on oikeus varata uravalmennusta 2 tunnin edestä vuodessa. Mikäli jäsenen tilanne vaatii valmennuksen jatkamista yli 2 tunnin, tarve arvioidaan yhdessä uravalmentajan kanssa. Uravalmennus toteutetaan puhelimitse tai Teams-etäyhteydellä. Uravalmennus on maksutonta jäsenille.

 

 

 

 

 

Tiedustelut urapalveluista ja palveluun hakeutumisesta: urapalvelut(at)agronomiliitto.fi

Tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka Agronomiliitto kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja Agronomiliiton jäsenpalvelujen yhteydessä.