Tukea ja ohjausta uralle

Uraneuvonta, -ohjaus ja -valmennus ovat apuna uran käännekohdissa.

Oman työn kehittämiseen sekä työn hakuun liittyviin kysymyksiin saa liitosta tukea ottamalla yhteyttä ura-asioiden päällikköön osoitteessa urapalvelut (at) agronomiliitto.fi. Voimme tukea sinua jäsentämään tilannettasi työmarkkinoilla, olet sitten juuri siirtymässä työelämään, hakemassa uusia haasteita, palaamassa vanhempainvapaalta työelämään tai työttömyysuhan alla. 

Kun otat yhteyttä

Kuvaa viestissä lyhyesti oma tilanteesi ja mihin asioihin kaipaat tukea. Miksi urasuunnittelu on sinulle ajankohtaista juuri nyt? Minkälaisia toiveita ja odotuksia sinulla prosessilta on? Minkälaisiin asioihin haet ratkaisuja urapalveluilla? Kaipaatko tukea päätöksentekoon, vai tarvitsetko enemmänkin tietoa sijoittumisesta?

Työskentelyssä käytetään apuna erilaisia toiminnallisia menetelmiä sekä työkaluja, joilla asiakas itse jäsentää asioita. Tapaamisissa/puhelinkeskusteluissa asioita puretaan yhdessä. Keskustelu voi koostua sekä neuvonnasta että ohjauksellisista ja valmennuksellisista elementeistä. Tapaaminen muotoutuu aina asiakkaan tilanteen mukaan.

Mitä eroa neuvonnalla, ohjauksella ja valmennuksella?

Uraneuvonta

Neuvonta on henkilökohtaista neuvojen antamista tarjolla olevista vaihtoehdoista, tiedon jakamista ilmaistun tiedon tarpeen mukaan. Yleensä kestoltaan ohjausta tai valmennusta lyhytkestoisempaa. (Lähde uraohjauksen sanakirja: http://uraohjauksen-sanakirja.purot.net/)

Uraohjaus

Ohjattavan ja uraohjaajan välinen ohjattavan uran ja työelämän suunnitteluun liittyvä yhteistyöprosessi, joka perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Uraohjaus tukee ohjattavan itsetuntemuksen kehittymistä, uratoiveiden ja -mahdollisuuksien kartoitusta ja sanoittamista sekä uravaihtoehtojen ja työtulevaisuuden suunnittelua ja uraan liittyvää päätöksentekoa. Sisältää keskustelun lisäksi erilaisia menetelmiä ja tekniikoita, joilla pyritään edistämään ohjattavan urahallintataitoja. (Lähde uraohjauksen sanakirja: http://uraohjauksen-sanakirja.purot.net/ )

Uravalmennus

Uravalmennus auttaa asiakasta fokusoimaan koulutukseen, työelämään tai urasuunnitteluun liittyvää ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. (Lähde uraohjauksen sanakirja: http://uraohjauksen-sanakirja.purot.net/ )

Lue Alimentassa ilmestynyt juttu (pdf)