Eläkepommin purkua ja armollista ikääntymistä

15.11.2013 15:19

Agronomiliiton senioritoiminta osoitti taas ajankohtaisuutensa. Ystävien tapaaminen ja omakohtaisesti merkittävät asiat olisivat puhuttaneet senioreiden iltapäiväseminaarissa enemmän kuin aikataulu antoi myöten. Sanoma taloudellisten ja henkisten voimavarojen hyvästä hallinnasta vahvisti mielen hyvinvointia.

Agronomiliiton seniorivaliokunnan ja Agrosenioreiden järjestämässä iltapäiväseminaarissa 5.11. myönteisiä viestejä eläkejärjestelmien taloudellisesta kestävyydestä esitti Eläkkeensaajien Keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Kokko. Hän vakuutti, että jo nykyisten, eläkejärjestelmiä koskevien päätösten perusteella meillä ei ole hallitsematonta eläkepommia. Eläkemenot kyllä kasvavat, mutta tehdyt päätökset indekseistä, elinaikakertoimista ja eläkkeiden rahastoinneista varmistavat, että kasvu on hallittavissa. Eliniän kasvaessa eläkkeelle siirtyminen myöhentyy, mikä yhdessä elinaikakertoimen kanssa varmistavat, ettei kokonaiseläkerasitus yhteiskunnassa kasva.

Pekkarisen selvitysryhmän raportti sisälsi runsaasti asiantuntijatyönä valmisteltuja muutosehdotuksia, jotka toteutuessaan varmistavat, että hyvinvointivaltion rahoituspohja kestää. Sen voi tuhota ainoastaan poliittinen päättämättömyys.

Hyvä vanheneminen on jokaisen oikeus

Vuoden psykologi, toimialapäällikkö, PsT Sirkkaliisa Heimonen Ikäinstituutista toi esille ikääntyvien arjen voimanlähteitä, jotka vahvistavat hyvää vanhenemista. Hän muistutti oivallisesti ikääntyviä lähelle näkemisen tärkeydestä ja siitä, kuinka tästä hetkestä saa ja pitää nauttia. Elämän risteyskohdassa on lupa katsoa taaksepäin ja olla itselle armollinen.

Hän kiteytti sanomansa, että elämänkokemus on ikääntyvän ihmisen mielen hyvinvoinnin peruskivi. Keinoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen kertyy elämän kokemuksen myötä. Ikääntyvä ihminen on omaan elämäänsä vaikuttava ihminen, ja jokaisella on oma yksilöllinen näkökulma vanhenemiseen ja siihen, millainen elämä on merkityksellistä ja elämisen arvoista. Tärkeitä ovat läheiset ihmiset, terveys, arkielämän sujuminen, oman elämän arvostus. Elämän tarkoituksellisuuden reitit muodostuvat tekemisistä ja toiminnasta, elämyksistä ja oikeasta asennoitumisesta.

Seminaari-iltapäivä järjestettiin Agronomiliiton tiloissa. Paikalla olleet lähes 50 senioria ja liiton toimiston väki kokivat saaneensa täysipainoisesti myönteistä tietoa ikääntymiseen.

Seminaariesitelmien tiivistelmät löydät klikkaamalla esiintyjien nimiä, jotka on alleviivattu. Katso tästä myös kirjoituspyyntö mielen hyvinvoinnista.

Juha Seppälä/seniorivaliokunnan pj.

Kommentit

  • Matti Latvala 9 vuotta sitten

    Alustukset olivat hyviä ja valaisevia. Itse kuuntelin eläkejuttua hartaudelle, kuten kuvasta näkyy. Esitin siitä kysmyksenkin ja vielä jälkeen päin lisää Kokolle ja Annelille. Annelille varmaan jo kyllästymiseen saakka. Itselleni kuitenkin varmaan jää hautaan saakka hämäräksi se, miksi joidenkin leikkaamaton eläkieikä on jo 60 ja keskimäärinkin vain hieman yli 60v. Itseltäni leikattiin 32 kk x 0,4 % = noin 13 %, kun lopetin yrittäjänä YEL-maksun 62,5 - vuotiaana kymmenkunta vuotta sitten. Sama laki kohtelee kovin eri tavalla eläkkeelle siirtyjiä. Juristit kuittaavat sen vain toteamalla, että "oikein on laskettu". Eikö noin epäoikeudenmukaista ja eri tavalla "oikein laskentalakia" pitäisi korjata, koska se ei ole tasapuolinen nykyisellään. Nyt tapellaan siitä, nostetaanko eläkeikää. Minulle se tehtiin jo 10 vuotta sitten.

Lähetä kommentti