Mieluummin olutta kuin väkeviä – joka viides Etelä-Suomen peltohehtaareista kasvaa mallasohraa

17.2.2016 10:32

Agrosenioreiden tammikuun lounaskokouksessa 12.1.2016 saimme kuulla Panimoalan ajankohtaisia asioita, joita meille esitteli Panimoliiton toimitusjohtaja, ETM Elina Ussa.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden liitto on suurimpien kotimaisten panimo- ja virvoitujuomasalan teollisuusyritysten edunvalvoja. Erikseen on Pienpanimoliitto, johon kuuluu reilut 20 pienpanimoa eri puolilta maata. Pienpanimon tuotannon ylärajaksi katsotaan 10 miljoonaa litraa olutta/vuosi.

Panimoliiton tärkein tehtävä on alan yhteiskuntasuhteiden hoito ja vaikuttaminen. Tällä hetkellä tärkeimpänä on Alkoholilain uudistukseen vaikuttaminen niin, että alan toimintaedellytykset otetaan uudistuksessa huomioon.

Panimoala on merkittävä toimiala maataloustuotteiden jatkojalostuksessa ja työllistäjänä. Etelä-Suomen viljan viljelyalasta joka viides hehtaari on mallasohralla. On arvioitu, että olut tuo elantoa noin tuhannelle viljelijälle. Panimoliiton yritysten kotimaan myynti on laskenut viime vuosina, ainoastaan kivennäisveden myynti on kasvanut. Teollisuusalan työpaikkojen määrä on vähentynyt vuodesta 2002 kolmanneksella.

Alan suurin ongelma on verotus, joka heikentää suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja edistää Viron tuontia. Myös alaa säätelevät normit rajoittavat yritysten kilpailukykyä mm. Viron tuontia vastaan.

Panimoliiton edunvalvonnan tämän hetken tärkein kohde onkin vaikuttaa Alkoholilain uudistukseen niin, että purettaisiin vanhentuneita normeja ja uudistettaisiin säännöspohjaisia rakenteita kohti eurooppalaisempaa alkoholipolitiikkaa.

Kuluttajakäyttäytymisessä on menossa selkeä olutbuumi. Alkoholin kokonaiskulutus litroina on vähentynyt ja kulutus on siirtynyt väkevistä miedompiin viineihin ja oluisiin. Meille kuluttajille on tarjolla eri tyyppisiä oluita enemmän kuin koskaan. Maassamme on tällä hetkellä useita kymmeniä eri kokoisia panimoita, jotka pystyisivät valtaamaan tuontioluilta markkinoita, jos niille annettaisiin vapaammat kädet tuotannossa ja kotimaan myynnissä. ”Mieluummin olutta kuin väkeviä”.

Elinan vauhdikas esitys vakuutti, että Panimoala tarvitsisi merkittävää normien purkua, voidakseen toimia maassamme ja turvata kotimaisen mallasohran viljelyn ja jatkojalostuksen.

Esitysaineistoon pääset tutustumaan tästä linkistä.

Muistiin kirjasi Juha Seppälä

Lähetä kommentti