Mitä sinun tulee osata kymmenen vuoden päästä?

16.5.2016 12:44

Robotteja, sosiaalista mediaa vai geenitekniikkaa?

Opetushallitus julkaisi toukokuun alussa Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa-raportin. Raporttia työstettiin Opetushallituksessa asiantuntijoiden avustuksella ja myös Agronomiliitto osallistui työhön. Työllä pyrittiin ennakoimaan osaamista, jota ruokaketjussa tarvitaan seuraavien 10–15 vuoden aikana. Tässä raportissa ruokaketjuksi ajatellaan koko kotimaista, ammattimaista ruoan tuotannon ketjua alkutuotannosta jalostuksen kautta jakeluun. Raportissa on opiskelijoille, tulevaisuuden osaajille, monia vinkkejä, jotka on hyvä ottaa huomioon opinnoissa. Raporttia valmistellut ennakointiryhmä teki myös toimenpide-ehdotuksia ruokaketjun koulutuksen kehittämiseksi. Nähtäväksi jää miten ehdotukset otetaan tulevaisuudessa huomioon koulutuksia kehitettäessä. Tässä blogitekstissä on vain muutamia poimintoja ja suosittelen lukemaan itse raporttia, jotta saa kokonaiskäsityksen ja tarkempaa käsitystä esitellyistä osaamistarpeista.

Raportin mukaan tulevaisuudessa alalle syntyy monia uusia osaamistarpeita nykyisten perusosaamistarpeiden rinnalle. Näitä ovat:

  • Teknologiaosaaminen

Digitalisoituminen koskettaa myös ruokaketjua. Useat toiminnot robotisoituvat ja niitä on osattava ottaa käyttöön liiketoiminnassa. Keskeisiä teknologia-aloja ovat bio- ja geeniteknologia.

  • Strateginen tieto- ja verkosto-osaaminen

Ruokaketjussa työskentelevien tulee hahmottaa koko ketju ja oma asema siinä verkostossa. Keskeisiä taitoja tulevaisuuden asiantuntijalla on tiedonhallinta, big datan analysointi, muutososaaminen sekä verkostojen rakentaminen ja johtaminen.

  • Kiertotalousosaaminen

Ruokaketjussa tulee ottaa huomioon ekologiset reunaehdot ja on osattava olla resurssi- ja energiatehokas. Materiaaleja otetaan talteen, kierrätetään ja ne on osattava järjestää energiatehokkaasti.

  • Vastuu- ja turvallisuusosaaminen

Raportin mukaan kaikkein voimakkaimmin nouseva osaamistarve. Ja voi olla erityisesti suomalaisen ruokaketjun mahdollisuus. Tulevaisuuden eettinen ja läpinäkyvä elintarviketuotanto on kestävää, oikeudenmukaista, turvallista ja kilpailukykyistä. Tarvitaan vahvaa analytiikkaosaamista, jäljitettävyysosaamista ja ruoan terveellisyyttä parantavaa osaamista.

  • Asiakaslähtöinen tuotekehitysosaaminen

Tulevaisuuden kilpailluilla markkinoilla on osattava analysoida asiakaskuntaa big datan avulla ja rakentaa kuluttajia miellyttäviä konsepteja.

  • Kansainvälinen monikanavaosaaminen

Tulevaisuudessa on osattava hyödyntää uuden teknologian jakelu- ja markkinointikanavia esimerkiksi verkkokauppaa ja sosiaalista mediaa. Kanavia pitkin on myös tähdättävä ulkomaille. Kulttuurien ymmärrystä vaaditaan kansainvälisten että kotimaiden markkinoiden hallintaan.

 

Koko raportti on luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilla: http://www.oph.fi/download/176288_ruokaketjun_osaamistarpeet_tulevaisuudessa.pdf

Lähetä kommentti