Valtion sopijaosapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen

Valtion sopijaosapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen valtion virkamiehiä ja työntekijöitä koskevasta sopimuksesta vuosille 2018-2020.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia sekä valtiotyönantaja saavuttivat neuvottelutuloksen uudeksi valtion virka- ja työehtosopimukseksi ajalle 1.2.2018-31.3.2020.

Neuvotteluratkaisu sisältää yleisen linjan mukaiset palkankorotukset, huomioiden kaksi kuukautta yleistä linjaa pidempi sopimuskausi.

Palkankorotukset 2018: 1.4. yleiskorotus 1,00% ja 1.6. paikallinen virastoerä 0,60%.

Palkankorotukset 2019: 1.4. yleiskorotus 1,10%, vähintään 24€ ja paikallinen virastoerä 0,75%

Lisäksi sovittiin tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä, jonka suuruus on 9,20% kuukausipalkasta. Kertaerä maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä.

Ratkaisu sisältää myös joitakin tekstimuutoksia sopimuksen eri osa-alueilla.

Tekstimuutoksia ei ratkaisussa ole paljon. Kokonaisuus on kuitenkin palkankorotusten osalta valtion palkansaajien ostovoimaa turvaava. Pääsopijajärjestöjen tavoitteena oli työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen ratkaisu, joka tässä tuloksessa saavutettiin, toteavat palkansaajapuolen neuvottelijat.

Neuvottelutuloksen vahvistaminen sopimukseksi vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Lisätietoja JUKOn sivuilta: www.juko.fi

Lisätietoja Agronomiliiton osalta antaa:
Neuvottelupäällikkö Outi Parikka, outi.parikka@agronomiliitto.fi puh. 040 901 1462