Suositus palkantarkistuksista elintarviketeollisuuden ylemmille toimihenkilöille vuonna 2020

Elintarviketeollisuusliitto ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat antaneet yhteisen suosituksen koskien elintarviketeollisuuden ylempien toimihenkilöiden palkantarkistuksia vuonna 2020.

Liitot suosittelevat, että alan ylempien toimihenkilöiden palkkoja tarkistetaan vuonna 2020 seuraavasti:

Ellei ylempien toimihenkilöiden kanssa yritys- tai toimipaikkakohtaisesti muuta sovita, liitot suosittelevat, että elintarviketeollisuuden ylempien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.5.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,3 %.

Kyseessä on liittojen antama suositus, jolla ei ole työehtosopimusvaikutuksia.

Lisätietoja:
Neuvottelupäällikkö Minna Hälikkä
Agronomiliitto
p. 09 2511 1644