Ravitsemusterapeuttien tehtävien vaativuustasojen kuvaus on päivitetty

Ravitsemusterapeuttien tehtäviin on odotettavissa muutoksia erityisesti hyvinvointialueilla, kun palveluja ja toimintatapoja ollaan muuttamassa. Agronomiliitossa on päivitetty ravitsemusterapeuttien tehtävien vaativuustasojen yleistä kuvausta.

Ravitsemusterapeuttien tehtävät on kuvauksessa jaoteltu edelleen kolmelle vaativuustasolle, lisäksi on huomioitava johtamis- tai esihenkilövastuut.

Kuvausta jäsenet voivat tarvittaessa käyttää apuna omien työtehtäviensä muutoksia pohdittaessa.