Ravitsemuksella hyvinvointia -sivusto julkaistu

Ruokaviraston sivustolle on avattu uusi kokonaisuus: Ravitsemuksella hyvinvointia.

Sivustolla on kattava tukiaineisto kunnille ja sosiaali- ja terveyspalveluille. Tämän tietopaketin ajankohtaisuus ja hyödyllisyys korostuu aivan erityisesti näin kuntavaalivuonna. 

Sivustolta löytyvät jo aiemmin julkaistut ravitsemuksen edistämistoimien tarkistuslistat.  Nyt ne ovat saaneet tuekseen hyvien käytäntöjen ja ravitsemuksen tietopankin.  

Sivustolla on oma osionsa mm. ravitsemuksen edistämisen johtamisesta kunnissa, jossa avataan ravitsemuksen moninaista roolia asukkaiden kokonaisvaltaiselle terveydelle ja hyvinvoinnille. 

Sivustolla on myös osio ravitsemusasiantuntijapalveluiden käytön varmistamisesta.  Lisäaineistoissa on mukana Agronomiliiton ja Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen laatima esite ” Ravitsemusterapeutin osaamisella terveyttä kuntalaisille ja tehoa hoitoketjuun.”

Tutustu Ravitsemuksella hyvinvointia -sivustoon TÄÄLLÄ.