Neuvonta-alalle kaksivuotinen työehtosopimus palkankorotuksineen

Agronomiliiton hallitus sekä muiden osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvonta-alan runkosopimusta koskevan neuvottelutuloksen. Neuvottelijat pääsivät sopimukseen ma 20.2.2023. Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n talokohtainen sopimus sovitaan lähiaikoina erikseen. Neuvottelutuloksen esittely etäaamukahveina to 9.3. klo 8.30-9, linkki ilmoittautumiseen on uutisen lopussa.

Neuvottelutuloksen keskeisenä sisältönä on kaksivuotinen sopimus sekä jossain määrin jo muotoutuneen yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Palkkaratkaisussa sama malli kuin viime vuosina, eli että ensisijaisesti paikallinen sopiminen 30.4. mennessä ja toissijaisesti työehtosopimuksessa kuvattu valmis vaihtoehto, joka on 3,5 % yleiskorotus kaikille työehtosopimuksen piirissä oleville 1.6. tai lähinnä siitä alkava palkanmaksukauden alusta. Lisäksi 400 euron kertakorvaus toukokuun palkanmaksun yhteydessä, tai paikallisesti voidaan sopia luottamusmiehen kanssa, että puolet kertakorvauksesta, 200 euroa, maksetaan myöhennetysti syyskuun palkanmaksun yhteydessä; osa-aikaisille osa-aikaisuuden suhteessa. Taulukkopalkkoja ja henkilöstöedustajien korvauksia nostetaan 1.6. lukien 3,5 %.

Lisäksi vuodelle 2024: Jos ei paikallisesti sovita 29.2.24 mennessä, 2 % kaikille 1.4.24 ja 0,5 % työnantajan päättämällä tavalla. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2024 lukien 2,0 prosenttia, ja henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.4.2024 lukien 2,5 prosenttia.

Isien palkalliset perhevapaat pitenevät huomattavasti

Toiselle vanhemmalle sovittiin oikeus nykyisen 6 päivän sijasta jatkossa 32 päivän palkalliseen vanhempainvapaaseen. Ehto kattaa myös adoptiovanhemmat, ja edellyttää 6 kk edeltävää työsuhdetta.

Perheellisille työntekijöille edullisen perhevapaakirjauksen hintana työehtosopimukseen sovittiin työnantajan alun perin ehdottamien paljon kovempien heikennysten sijasta loppujen lopuksi muutos 6.4 §:ssä määriteltyihin ehtoihin keskimääräisestä työajasta sopimisesta: jatkossa jos keskimääräisestä työajasta on tämän sopimuskohdan mukaisesti sovittu, viikkotyöaika tasoittuu enintään 12 kk ajanjaksona eikä 6 kk ajanjaksona, kuten nykyisin. Niinikään sovittiin uusi sopimuskohta, jonka mukaan ennen poliittiseen tai myötätuntotyötaisteluun ryhtymistä siitä ilmoitetaan valtakunnansovittelijalle sekä asianomaiselle työnantaja- tai työntekijäliitolle mahdollisuuksien mukaan vähintään neljä päivää aikaisemmin. Ilmoituksessa on mainittava aiotun työtaistelun syyt, alkamishetki ja laajuus. Osapuolet päättivät myös perustaa työryhmän 5-päiväiseen vuosilomalaskentaan siirtymisestä.

- Palkallisten perhevapaiden osalta muutos on historiallinen, ja se oli keskeinen tavoitteemmekin, iloitsee liiton toiminnanjohtaja Timo Kaunisto. Ylemmät toimihenkilöt ovat esimerkiksi Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö YTN:n neuvottelemissa pöydissä saavuttaneet vastaavia perhevapaakirjauksia kovemmalla hinnalla, kuten lomautusaikojen puolittamisella ja muutosneuvotteluaikojen pudottamisella kuudesta neljään viikkoon, ja toimihenkilöt ja työntekijät esimerkiksi teknologiateollisuudessa eivät saaneet sovittua asiaa laisinkaan. Eli neuvonta-alalla perhevapaat sovittiin pitkien vääntöjen jälkeen saavutetussa sovussa, ilman merkittäviä heikennyksiä työehtosopimukseen. - Tässä voi arvostaa Paltan ratkaisua. Tulos kertonee myös siitä, että myös työnantajaliitto ja alan työnantajat pitävät perhevapaakirjauksia tärkeänä, Kanniainen pohtii.

Ei erinomainen, muttei miinojakaan

Palkankorotuslinja vastaa juuri alkanutta, viime kädessä epävirallista mutta silti kaikkiin pöytiin vaikuttavaa teknologiateollisuudessa saavutettujen tulosten mukaista linjaa, eli 7 % kustannusvaikutus jaettuna kahdelle vuodelle. - Sinällään olisi ollut upeaa nähdä isommat korotukset jo pelkästään yhdelle vuodelle hillittömästä ja yhä jatkuvasta inflaatiosta johtuen, puhumattakaan edes isommista kertakorvauksista, mutta tämä ei valitettavasti ollut Suomen työmarkkinoilla realistista, toteaa Agronomiliitosta neuvottelijana toiminut neuvottelupäällikkö, juristi Linda Kanniainen. - Sen sijaan kokonaan yleiskorotuksesta vuodelle 2023 koostuva ratkaisu on parempi tulos kuin esimerkiksi eräissä ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa: tässä auttoi yhteistyömme toimihenkilöjärjestöjen kanssa, eli se, että sopimuskumppaneita on eri henkilöstöryhmistä. 400 euron kertaerä vastaa n. 1 % n. 3200 euron kk-tuloista, eli osa vähän voittaa, osa vähän häviää.

Agronomiliiton toisena neuvottelijana toiminut ProAgria Akavalaisten pääluottamusmies, Agronomiliiton neuvonnan neuvottelukunnan puheenjohtaja Esko Lampinen kuvaa neuvottelutulosta: - Sopimus on hyväksyttävissä. En ihan hyväksi sanoisi, mutta ehkä niin voisi sanoa, kun huomioidaan toimintaympäristömme mm. taloustilanne, Ukrainan sodan vaikutukset, maatalouden tulevaisuuden näkymät. En näe pahoja ”miinoja”, joita oli aiemmissa neuvotteluissa esillä olleissa luonnosversioissa. Tietenkin luottamusmiehet ovat kovan paineen alla neuvotteluissa, jos työnantajien tilanne oleellisesti heikkenee.

Neuvottelutulos kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tule kuuntelemaan esittely ja keskustelemaan neuvottelutuloksesta käytännössä etäaamukahveina to 9.3.2023 klo 8.30-9! Ilmoittaudu mukaan webinaariin tällä lomakkeella. Ilmoittautumislomakkeen kautta voit jättää myös kysymyksiä ennakkoon. Osallistuminen on Agronomiliiton jäsenille maksuton.