Maatalousyrittäjille suunnattu tuottavuusjohtamisen valmennusohjelma - Ilmoittaudu 28.10. mennessä

TTS Työtehoseura toteuttaa talven 2019-20 aikana maatalousyrittäjille suunnatun valmennuksen, joka pureutuu useista eri näkökulmista maatilojen tuottavuuteen, kannattavuuteen ja työajan käyttöön.

Valmennuspäiviä on kaikkiaan kuusi, kahden päivän sessioina.

Agronomiliiton viljelijävaliokunta on arvioinut koulutuksen sisällön hyödylliseksi liiton viljelijäjäsenille. Agronomiliiton jäsenet voivat hakea Agronomiliitto-yhteisön Suomi kasvaa ruoasta-koulutusstipendiä, jonka suuruus alustavasti on 950 euroa/osallistuja.

Osallistujille hyödyllisiä ja konkreettisia ovat valmennuksen aikana tehtävät suunnitelmat oman maatilan työmäärän hallintaan ja tuotantoon, joissa apuvälineinä käytetään TTS-Manager ja TTS-Kone -ohjelmia. Osallistujat saavat käyttöönsä ohjelmien uusimmat versiot vuoden 2020 loppuun ja niiden käyttöopastuksen. Näiden lisäksi jokaiselle laaditaan henkilökohtainen DiSC-toimintatyyliprofiili, joka antaa kuvauksen omista käyttäytymismalleista ja vahvuuksia työympäristössä.

Maatilojen tuottavuusjohtamisen valmennus soveltuu kehittämisestä kiinnostuneille, eri tuotantosuuntien maatalousyrittäjille, sukupolvenvaihdosta suunnitteleville sekä perheenjäsenille, jotka osallistuvat tilan toimintaan. 

Valmennuksen ajankohdat ovat 19.-20.11.2019, 21.-22.1.2020 ja 17.-18.3.2020.

Ilmoittautumiset viimeistään 28.10.2019.

Ohjelma ja hintatiedot http://www.tts.fi/tuottavuusjohtaminen

Ilmoittautumiset: Markku Lätti, tutkimuspäällikkö, Työtehoseura, markku.latti@tts.fi, puh. 044 7143 691

Tiedustelut koulutusstipendin osalta: Jyrki Wallin, Agronomiliitto, jyrki.wallin@agronomiliitto.fi, puh. 040 901 1640