Jyrki Wallinista MTK:n toiminnanjohtaja

Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin on valittu Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n toiminnanjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään vuoden 2020 alussa.

Liiton hallitus on aloittanut valmistelut rekrytointiprosessin käynnistämiseksi. Sen etenemisestä kerrotaan myös jäsenkunnalle, jossa varmasti on monia potentiaalisia työn jatkajia.

Kiitos jo tässä vaiheessa hienoista, opettavaisista ja antoisista yli 15 vuodesta koko jäsenkunnalle. Työt jatkuvat vielä alkusyksyn tiiviisti Agronomiliiton, säätiöiden, Agronomitalon ja monen muun tehtävän parissa jäsenkunnan parhaaksi”, Wallin toteaa.