Etätyö helpottaa palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistämistä

Suomen hallitus on päättänyt ensi vuoden talousarvioesityksessään korottaa työmatkakuluvähennyksen omavastuuta. Tämä edellyttää erilaisten työaikajoustojen, erityisesti etätyön, entistä laajempaa hyödyntämistä. Myös ympäristö kiittää.

Kansallinen etätyöpäivä 18.9. lähestyy. Agronomiliitto teki sivutoimisina yrittäjinä toimiville jäsenilleen selvityksen siitä, miten hyvin palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäminen onnistuu. ”Nämä yrittäjät ovat tärkeä ryhmä maaseudun elinvoimalle, Suomen asuttuna pitämiselle sekä Suomen tuottavuudelle”, sanoo Agronomiliiton hallituksen puheenjohtaja MMM, agronomi Mikael Jern. ”Tulevaisuuden työ on monimuotoista yrittäjyyden ja asiantuntijatyön yhdistämistä.”

Selvitys toi esiin, että yrittäjyys joustaa palkkatyön ehdoilla ja erilaiset joustot, kuten etätyö, mahdollistavat monelle palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistämisen. Kuitenkaan kaikilla ei ole mahdollisuutta etätyön tekemiseen. Syitä ovat erityisesti asenteet työpaikoilla. Varsinkin esimiesasemassa työskentelevien etätyömahdollisuuden ovat vähäiset.

Moni sivutoimisista yrittäjistä asuu kaukana työpaikaltaan: kilometrejä työpaikalle saattaa kertyä yli sata suuntaansa. ”Etätyö säästää matkakuluja. Moni nosti esiin myös kevyemmän hiilijalanjäljen ja erilaiset arjen virkistyskeinot”, kertoo Jern.

Miksi yrittäjyys?

Moni sivutoiminen yrittäjä toimii asiantuntijana tai neuvontasektorilla, ja päätyön ja yrittäjyyden välillä on selkeä yhteys. Siksi moni kokee, että yrittäjätoiminnan avulla työntekijä tuntee asiakkaan arjen.  Oma yrittäjyys kartuttaa osaamista ja tuo lisää uskottavuutta asiakkaan suuntaan.

Osaamisen lisäksi fyysinen tai muuten palkkatyöstä poikkeava työ tuo vaihtelua aivotyön rinnalle. Moni näkee, että yrittäjyydellä on tasapainottava, vireyttä ylläpitävä vaikutus arkeen.

Sivutoimiset yrittäjät kokevat ajoittain kiirettä, ja he harmittelevat vähäistä vapaa-aikaa. Moni kuitenkin toteaa syyllisen katsovan peilistä: ajasta kilpailevat toki palkkatyön ja yrittäjyyden lisäksi perhe ja harrastukset. Loma-ajat palkkatyöstä ajoitetaan yrittäjyyteen sopiviin aikoihin, ja moni kiitteleekin työnantajaansa siitä, että saa pitää lomat ruuhkahuippujen aikaan ja välillä myös säätilan mukaan.

Lisätiedot
Agronomiliiton hallituksen puheenjohtaja Mikael Jern, puh. 040 527 6145
Agronomiliiton neuvottelupäällikkö Mari Raininko, puh. 040 901 1642 (etätyöhön liittyvät kysymykset)
Agronomiliiton viestintäpäällikkö Maija Soljanlahti, puh. 040 901 1643 (mm. haastatteluvinkit)

Agronomiliitto yhdistää koko ruokaketjun: siihen kuuluu noin 6 000 maatalous-, elintarvike-, ravitsemus-, kotitalous-, ympäristö-, bio- ja kuluttajatieteiden asiantuntijaa. Liitto on palvelu- ja etujärjestö, joka ajaa jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. Vuonna 1897 perustettu Agronomiliitto on Akavan jäsenjärjestö.