Arja Lyytikäinen on Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja 2023

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, laillistettu ravitsemusterapeutti Arja Lyytikäinen on Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja 2023. Lyytikäinen toimii Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteerinä ja on tehnyt pitkän ja vaiheikkaan uran suomalaisten ravitsemushoidon kehittämisen ja ravitsemustietämyksen parantamisen parissa. Kuluvana vuonna Lyytikäinen on ollut vahvasti esillä uudistettujen pohjoismaisten ravitsemussuositusten julkaisun sekä niiden kansalliselle tasolle jalkauttamisen myötä. Agronomiliitto palkitsi Arja Lyytikäisen ansaitusti Vuoden vaikuttaja 2023-tunnustuksella SUOMI KASVAA RUOASTA -jäsenseminaarissaan 27.10.2023.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen on Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja 2023Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, laillistettu ravitsemusterapeutti Arja Lyytikäinen on Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja 2023. Palkinto on myönnetty Lyytikäiselle tunnustuksena suomalaisen ruokajärjestelmän ja ravitsemushoidon hyväksi tehdystä pitkäjänteisestä työstä. 

Lyytikäinen on toiminut työurallaan ravitsemustietouden edistäjänä monella eri tasolla, niin käytännön hoitotyössä, julkisen sektorin johtotehtävissä, tutkijana kuin opettajana. Nykyisessä työssään Ruokaviraston alaisen Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteerinä hän on toiminut lähes vuosikymmenen ajan.

Lyytikäinen on ollut kuluvana vuonna 2023 vahvasti esillä valmistelemassa ja julkaisemassa uudistettua pohjoismaista ravitsemushoitosuositusta. Tämän jälkeen hänen johdollaan aloitettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa suositusten jalkauttaminen uusille hyvinvointialueille ja siellä erityisesti sote- ja ruokapalveluihin.

Lyytikäisen keskeistä työtä on ollut myös ikääntyneiden ruokasuositusten toimeenpano ja ravitsemusterveyden edistämisen palveluketjujen rakentaminen uusissa sote-rakenteissa. Samaan aikaan on käynnistetty kansallisten ravitsemussuositusten uudistamistyö. Tämän hankkeen näkyvä ponnistus oli eilen Viikin Ruokaviraston seminaari lähes 150 alan ammattilaiselle.

Lyytikäinen on ravitsemuksen hoitosuositusta uudistettaessa osallistunut näkyvästi viestintään ja ollut asiantuntijana mukana välillä kiivaassakin ruokaväittelyssä. Ruoka on paitsi ravitsemusasia ja terveysasia, usein myös poliittinen asia, jossa näkökulmia hiotaan ja sovitellaan vain tiedolla ja osaamisella.

Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja -palkintoa on jaettu vuodesta 1988, menossa on siis 36 nimityskerta. Palkinnon kriteereinä on ruoka- ja luonnonvara-alan hyväksi tehty näkyvä ja tunnustettu työ. Usein palkittavat ovat jo kokeneita Agronomiliiton jäseniä, mutta mistään elämäntyöpalkinnosta ei ole kysymys. Tavoitteena on tunnustuksen kautta huomioida ajankohtainen toiminta tai teema, joka jäsenemme työn kautta on tullut laajaan tietoisuuteen. Palkinnolla ei ole vuorojärjestystä, mutta sen myöntävä Agronomiliiton hallitus ottaa valinnassaan huomioon Liiton laajan jäsenistön kaikki toimialat painottaen ajankohtaisen vaikuttavuuden merkitystä.

Lisätietoja:

Jyrki Isotalo, Agronomiliiton hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 824 4360

Timo Kaunisto, Agronomiliiton toiminnanjohtaja, puh. 040 901 1640