Aktiivimallin laajennus voimaan 1.4.2019 – myös Agronomiliiton valmennuksia mukaan

Agronomiliitto on varautunut tilanteeseen ja tarjoaa 1.4.2019 alkaen aktiivimallin edellytykset täyttäviä valmennuksia työnhakijoille.

Aktiivimallin mukaiset valmennukset lisätään koulutuskalenteriin viikon 12 aikana.

Valmennukset tapahtuvat verkossa tai virtuaalisesti ja ne sisältävät itseopiskelua, ohjattua opiskelua ja valmennusta sekä itsearviointeja ja kyselyitä. Jotta valmennus hyväksytään aktiivimallin aktiivisuusehtoon, jäsen voi osallistua valmennukseen ensimmäisen kerran 65 päivän seurantajaksolla, joka alkaa 1.4.2019 jälkeen. Aktiivimallin mukainen valmennus työnhakuun voi alkaa vasta, kun jäsen saa ansiosidonnaista päivärahaa.

Agronomiliitto toteuttaa omia työnhakuvalmennuksiaan asetusehtojen mukaisesti, mutta ei voi antaa takuuta muiden toimijoiden valmennuksista eikä eri toimien yhdistämisen lainmukaisuudesta. Aktiivimallin valmennusten ja mahdollisten muiden toimien yhdistämisessä kannattaa olla huolellinen. Kysy aina neuvoa työttömyyskassan neuvonnasta. www.erko.fi